Ustawę poparło 75 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie do polskiego prawa obowiązującego od 1 stycznia rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2015/262, które określa zasady identyfikacji zwierząt koniowatych, a więc koni, osłów, czy zebr.

Jak wyjaśnił w środę w czasie debaty w Senacie senator-sprawozdawca Przemysław Błaszczyk (PiS), nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadzi do krajowych przepisów możliwość wydawania tzw. paszportów dla koni.

- Ustawa dotyczy identyfikacji koniowatych. Ma za zadanie ujednolicenie, uaktualnienie i uszczegółowienie systemu identyfikacji i rejestracji. Jest ona wywołana sytuacją, jaką mieliśmy kilka lat temu, kiedy mięso końskie pojawiło się w produktach żywieniowych i przez to Unia Europejska, Komisja Europejska zdecydowała się na doprecyzowanie, uszczegółowienie, a także dopracowanie obrotu końmi, także obrotu w sferze dokumentów, tzw. paszportów - mówił Błaszczyk.

Dzięki ustawie - tłumaczył senator - możliwa będzie wymiana informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a innymi organami, w szczególności Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje te - dodał - pomogą w kontroli sytuacji zwłaszcza po uboju i utylizacji zwłok zwierząt.

Dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych będą mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa. Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej resortu. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł wnioskować do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu.

Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt koniowatych - wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania przez internet wniosku o zarejestrowanie w rejestrze dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie pozaunijnym.