Zgodnie ze wstępnymi danymi produkcja mieszanek paszowych w UE-27 w roku 2010 osiągnęła poziom 149 milionów ton, tj. o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej (148,2 mln ton).

- Ten pozytywny wynik osiągnięty został przez zwiększony popyt na pasze dla drobiu (+3 proc.), przy jednoczesnym spadku popytu na pasze dla trzody (- 1 proc.) i utrzymującym się na tym samym poziomie popycie na pasze dla bydła - informuje Izba.

Izba Zbożowo-Paszowa przewiduje, że w tym roku dojdzie do stabilizacji w produkcji mieszanek paszowych dla bydła, nieznacznego wzrostu zapotrzebowania na pasze dla drobiu (o ok. 0,5 proc.,) przy jednoczesnym dalszym spadku produkcji pasz dla trzody (- 1,5 proc.). Podobał się artykuł? Podziel się!