FEFAC zrzesza branżowe organizacje sektora paszowego z 26 państw - w tym 21 należących do Unii oraz 5 z pozostałych krajów europejskich.

W trakcie rozmów ustalono, że obecny zakres interwencji oraz niska cena interwencyjna zbóż nie sprzyja stabilizacji na rynku zbożowo-paszowym.Tymczasem stabilizacja na tym rynku ma ogromne znaczenie dla produkcji zwierzęcej w całej Unii. Federacja pozytywnie oceniła starania ministra Sawickiego o urealnienie cen interwencyjnych.

Podkreślano potrzebę szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak w przypadku stwierdzenia występowania bakterii E. coli w żywności czy dioksyn w ziarnie zbóż, aby maksymalnie eliminować negatywne skutki takich sytuacji. Omawiano także problem wykorzystywania w produkcji pasz białka pochodzenia zwierzęcego oraz rozwoju upraw roślin motylkowych.

W trakcie spotkania minister przedstawił priorytety polskiej prezydencji w UE z zakresu rolnictwa. Zaprezentował także stanowisko polski w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Podkreślał, że płatności bezpośrednie powinny być ustalane w oparciu o obiektywne kryteria.

- Różnice mogą wynikać tylko z odmiennych warunków glebowych, czy klimatycznych. Rolnicy powinni otrzymywać dopłaty za gospodarowanie w niekorzystnych warunkach, a także na terenach cennych przyrodniczo. Kategorycznie należy odejść od kryteriów historycznych - powiedział Sawicki.

Minister wskazał również na rolę, jaką odgrywa II filar WPR dla modernizacji i rozwoju gospodarstwa.

Prezydent Federacji Patrick Avenne zaznaczył, że FEFAC nie wypracował jeszcze stanowiska w temacie przyszłych płatności. Zgodził się jednak, że budżet nie powinien być dzielony ze względu na staż danego kraju w Unii.

Prezydent FEFAC poinformował, że Kongres Federacji odbędzie się w 2013 r. w Krakowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!