- Uświetnienie jubileuszu  poprzez sadzenie drzew to zaszczepienie idei, by chronić i szanować lasy, by ich nie zanieczyszczać. Świadomość ludzi rośnie. Podchodzą do przyrody w sposób proekologiczny, miło przy okazji spędzając czas. Sosny przez nas posadzone  przetrwają wiele, wiele lat. Są inwestycją w przyszłość. By zmienić świat wystarczy jeden dobry uczynek raz na jakiś czas – podkreśla prezes Trouw Nutrition Polska, Jurgen Verkuyten.

Firma Trouw Nutrition Polska sfinansowała zalesienie hektara lasu zniszczonego przez wichury, sąsiadującego z cmentarzem mariawickim, na terenie Nadleśnictwa Celestynów. Uczestnicy akcji posadzili roczne sadzonki sosny, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność sadzenia drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają odpowiedzialny za zmiany klimatyczne dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas, wspomagają retencję wodną oraz mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu.

Firma Trouw Nutrition Polska jest uznawana za jedną z najnowocześniejszych wytwórni w Polsce i Europie. Produkują premiksy, koncentraty, preparaty mlekozastępcze i premiksy płynne wykorzystywane przy żywieniu zwierząt. Wspólne sadzenie drzew to kolejna odsłona akcji w myśl polityki zrównoważonego rozwoju, tym razem dedykowana wprost naturze. TNP wprowadza wiele programów mających na celu ochronę środowiska już na etapie produkcji. Podobał się artykuł? Podziel się!