W styczniu przeciętna cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 504 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 5 proc. niższa od ceny sprzed roku, a cena jagniąt wynosząca 604 euro była niższa o 8 proc.

Spadek cen owiec ciężkich nie dotyczył wszystkich krajów. W Polsce cena tych owiec wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 8 proc. wyższa niż w styczniu 2015 roku. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosła ok. 16,78 zł/kg wagi poubojowej, czyli około 7,89 zł/kg wagi żywej. Cena wyrażona w złotych była o 10 proc. wyższa niż przed rokiem, gdyż osłabienie złotego dodatkowo wpłynęło na podniesienie jej poziomu.

W lutym przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 577 euro/100 kg wagi poubojowej. Cena ta była o 5 proc. niższa od ceny styczniowej, o 9 proc. niższa od ceny z lutego 2015 r., co oznacza pogłębienie tendencji spadkowej. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 518 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż w styczniu 2016 r. i o 4 proc. niższa niż w lutym 2015 r. W tym wypadku mamy, więc do czynienia ze złagodzeniem spadku. Trudno jednak na razie jednoznacznie ocenić czy ma to związek z poprawą sytuacji na rynku owiec ciężkich, czy jest to jedynie przejaw wcześniejszego sezonowego wzrostu tych cen związanego z Wielkanocą.

Malejąca od kilku miesięcy stopa spadku może jednak zwiastować zmianę tendencji rozwojowej tych cen. Przemawiają za tym także ostatnie, zweryfikowane dane pochodzące z DEFRY i AHDB, które wskazują, że w Wielkiej Brytanii, a więc w kraju, decydującym o cenach owiec ciężkich w Unii Europejskiej, uboje owiec w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. będą nieco mniejsze niż w analogicznych kwartałach 2015 r. W IV kwartale mogą one natomiast być większe o ok. 9 proc. Taka sytuacja może oznaczać, że do końca trzeciego kwartału ceny owiec mogłyby być zbliżone lub nieco wyższe od cen ubiegłorocznych, po czym w IV kwartale może nastąpić ich ponowny spadek.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w lutym 345 euro/100 kg. W odróżnieniu od rozwoju cen owiec w UE-28, cena polskich owiec była niższa niż w styczniu o prawie 10 proc. i o 4 proc. niższa niż rok wcześniej. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosłaby 15,17 zł/kg wagi poubojowej, czyli 7,13 zł/kg wagi żywej. Oznacza to jej wzrost o ok. 1 proc. w skali roku, który wynika jedynie z deprecjacji złotego względem euro. W przypadku Polski, przynajmniej na razie, nie widać, więc ani poprawy sytuacji, ani sezonowego wzrostu cen, który prawdopodobnie wystąpi dopiero w marcu

Podobał się artykuł? Podziel się!