Projekt ENBBIO, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2010 roku i ma potrwać 3 lata, w sposób szczegółowy ma ocenić zarówno środowiskowe jak i żywieniowe korzyści wynikające z zastosowania suszu podestylacyjnego jako komponentu paszowego.

Zależność od importu soi jako głównego źródła białka paszowego podniosła obawy środowiskowe związane ze zmianą użytkowania gruntów i zwiększeniem emisji węgla z upraw rolnych.

- DDGS stwarza szansę na dostawę dla brytyjskiego przemysłu paszowego dużych ilości surowca wysokiej jakości, który może mieć pozytywny wpływ na lepsze wykorzystanie energii i składników odżywczych w paszach przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu importowanych białek - mówi Anna Davis z BPEX, firmy dostarczającej nowatorskie rozwiązania w całym łańcuchu produkcyjnym trzody chlewnej zaangażowanej w realizację projektu ENBBIO (Environmental and Nutritional Benefits of Bioethanol co-products).

- To w konsekwencji pomogłoby producentom trzody w lepszym zarządzaniu paszami w dłuższej perspektywie - dodaje.

Realizacja nadrzędnego celu projektu, jakim jest zastąpienie importowanej soi w paszach, wymaga optymalizacji wszystkich procesów przetwarzania zapewniającej maksymalną wartość odżywczą DDGS. Dlatego podczas jego realizacji analizie poddane zostaną następujące kwestie:
- określenie źródeł zmienności parametrów jakościowych DDGS;
- identyfikacja możliwości polepszenia jakości suszu podestylacyjnego;
- określenie związku pomiędzy wartością żywieniową suszu a technologiami ograniczenia zawartości włókna;
- określenie udziału produktów ubocznych w łącznym bilansie emisji gazów cieplarnianych z upraw polowych, chowu zwierząt gospodarskich i produkcji etanolu w Wielkiej Brytanii.

Projekt, w który zaangażowanych jest łącznie 25 partnerów z Wielkiej Brytanii, zarówno jednostki naukowe jak i przedsiębiorstwa produkcyjne, finansowany jest przez rządowy Departament Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich (Defra) ze środków programu LINK wspierającego rozwój innowacji w brytyjskiej gospodarce żywnościowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!