Przy stosowaniu przenośników linowych i łańcuchowych rura paszowa może być zapełniona tylko do ok. 50 proc., bowiem inaczej straty mechaniczne urządzenia stają się za wysokie, co w efekcie prowadzi do jego zatrzymania.

Odstąpienie od prowadzenia ruchu powrotnego przez silos, gdzie następuje opróżnienie rury z resztek, spowodowałoby przepełnienie przewodu i tym samym przeciążenie urządzenia. Dlatego też kosz zasypowy BATCH zaopatrzono dodatkowo w krótki wznoszony przenośnik ślimakowy, umieszczony przed przekazaniem paszy do przewodu paszociągu.

Ślimak ten pobiera z kosza zasypowego paszę z silosu tylko wtedy, kiedy nie powraca pasza z biegu powrotnego. Paszę powracającą ślimak ponownie wprowadza do obiegu paszociągu. Przepustowość ślimaka dostosowana jest do wydajności transportu systemu zadawania paszy.

Takie rozwiązanie wyklucza przepełnienie transportujących paszę rur, które dzięki temu mogą być prowadzone w formie pojedynczego obwodu bez dodatkowych kolanek.

Znajdujące się w rurociągu łańcuchy i wszystkie inne części mechaniczne są mniej narażone na zniszczenia czemu towarzyszy dłuższy okres użyteczności, a co za tym idzie ewidentne korzyści finansowe oraz korzyści z punktu widzenia ekonomiki pracy. Podobał się artykuł? Podziel się!