W tym roku produkcja mieszanek średniobiałkowych wyniesie  4,93 mln t i będzie o 260 tys. t większa niż rok temu. Wzrost produkcji związany jest ze zwiększeniem produkcji drobiu, która w 2005 r. będzie wyższa, w porównaniu z rokiem 2004 r., o 13 proc. Produkcja pasz dla świń będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Produkcja koncentratów wysokobiałkowych również będzie o 20 tys. t większa niż w 2004 r. i wyniesie 550 tys. ton (w ubiegłym roku - 530 tys. t). Wzrośnie także produkcja dodatków uszlachetniających do pasz, czyli koncentratów energetycznych, mieszanek mineralnych i dodatków do pasz typu premix.

Drobiarskie udziały
W bieżącym roku produkcja mieszanek średniobiałkowych dla drobiu, które mają największy udział w produkcji pasz przemysłowych, wyniesie 4,05 mln t, o 440 tys. t więcej niż w 2004 r. Stanowić to będzie prawie 80 proc. tegorocznej produkcji mieszanek średnobiałkowych. Produkcja koncentratów przeznaczonych dla tego kierunku produkcji będzie również wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie 65 tys. ton (rok temu -  57 tys. t). Pozwoli to na wytworzenie w gospodarstwach rolnych 400 tys. t pasz. Tak więc zużycie pasz przemysłowych w produkcji drobiarskiej (gotowych, zbilansowanych mieszanek średniobiałkowych i przygotowanych we własnym zakresie na bazie zakupionych koncentratów) wyniesie 4,5  mln t. 

Ocenia się, że produkcja mieszanek średniobiałkowych dla świń wyniesie w tym roku 750 tys. ton i będzie zbliżona do poziomu z 2004 r. Również stabilizację lub niewielki wzrost przewiduje się w produkcji koncentratów dla tego kierunku użytkowania, których wytworzy się 420 tys. ton. 

Nadal szybko rośnie produkcja pasz dla bydła. Mimo znacznego spadku pogłowia krów cały czas notuje się systematyczny wzrost popytu i zużycia pasz przemysłowych w żywieniu bydła. Jest to wynikiem koncentracji stad i wzrostu intensywności produkcji mleka. 

Zboża na pasze
Główny Urząd Statystyczny podał, że tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami wyniosły około 24,3 mln ton (razem z kukurydzą 26,2 mln ton) i były o 11 proc. niższe niż w poprzednim roku. Najbardziej zmniejszyły się zbiory żyta, kukurydzy, owsa i mieszanek, a więc gatunków typowo paszowych. Krajowa produkcja pasz zbożowych w tym sezonie oceniana jest na 17,4 mln ton jednostek zbożowych, wobec 21,1 mln ton w poprzednim sezonie, z czego 16,1 mln ton to ziarno paszowe ze zbiorów w 2005 r. Podaż ziarna paszowego może w trakcie sezonu być dodatkowo uzupełniana ziarnem zbóż chlebowych, ponieważ niska jakość może wykluczać ich przerób na cele spożywcze.