Jak informuje KRIR, na razie przeszkodą we wprowadzeniu obowiązywania 100 proc. pasz ekologicznych w żywieniu jest niewielka dostępność surowców ekologicznych, które byłyby bogate w białko jak i posiadały odpowiednią ilość aminokwasów.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie hodowców, produkcja surowców ekologicznych powinna się podwoić w niektórych krajach, aby cel stosowania 100% pasz ekologicznych mógł zostać osiągnięty.  Nie da się tego osiągnąć w najbliższym czasie.

Planowane przejście na 100 proc. ekologiczne żywienie młodych zwierząt mogłoby wywołać następujące konsekwencje: zwiększyłaby się zależność hodowców europejskich od importerów pasz ekologicznych, szacowany jest wzrost kosztów produkcji pasz ekologicznych średnio o 15 do 20 proc., co w konsekwencji zwiększy koszt produkcji europejskich ekologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego wobec importu mięsa z krajów trzecich, ostatecznie mogą się wycofać z produkcji ci hodowcy, którzy nie będą w stanie spełnić nowych wymagań paszowych.

Dlatego też Komitety Copa - Cogeca domagają się przedłużenia okresu obowiązywania tego wyjątku dla młodych zwierząt jednożołądkowych, dopóki zaopatrzenie w pasze ekologiczne bogate w białka nie będzie wystarczające. Podobał się artykuł? Podziel się!