Koszty produkcji zwierzęcej nie należą do najniższych. Nikomu nie trzeba tłumaczyć korzyści, jakie mogłoby przynieść zniesienia zakazu żywienia zwierząt gospodarskich paszami z dodatkiem mączek mięsno-kostnych. Jednak jak się okazuje droga do zniesienia zakazu nie jest ani prosta, ani krótka. Internauci serwisu farmer.pl potwierdzają, że w kraju nie ma problemu z dostępem do mączki, jednoznacznie przyznając, że handel nimi kwitnie w szarej strefie.

Wystarcza jeden argument

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich obowiązuje na terenie Unii Europejskiej już od jedenastu lat. W Polsce od prawie dziesięciu. Mimo to ciągle zdarzają się przypadki łamania tego zakazu.

Niestety walka polskich przedstawicieli na arenie międzynarodowej o wprowadzenie możliwości krzyżowego skarmiania mączek w przypadku trzody chlewnej i drobiu ciągle rozbija się o jeden argument tzn. o występowanie przypadków łamania obecnego zakazu na terenie naszego kraju. Praktycznie nie mamy szans w forsowaniu zmiany prawa, dopóki nielegalna sprzedaż i stosowanie mączek nie zostaną całkowicie wyeliminowane.

Aktualnie Francja jest tym państwem, które najbardziej blokuje zniesienie zakazu.

Ciągle wytyka nam palcem to, co Inspekcja Weterynaryjna stwierdza w swoich raportach, czyli przypadki łamania prawa.

- Z roku na rok obserwujemy, że tendencja w wykrywaniu dodatnich próbek na występowanie mączek mięsno-kostnych w paszach jest malejąca. Biorąc pod uwagę 2012 r., do tej pory wykryto 67 wykroczeń tego rodzaju. Warto pamiętać, że znalezienie mączki w gospodarstwie, to nigdy nie jest przypadek. Często stwierdza się mączkę w gospodarstwach średniej wielkości. Ten problem dotyczy w takim samym stopniu gospodarstw produkujących trzodę chlewną, jak i drób - mówi lek. wet. Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Przemyślana decyzja

Nie da się ukryć, że takie działanie jest przemyślaną decyzją ze strony rolników.

- Rolnicy muszą mieć wcześniej zaplanowane, ile jej kupić - bo nie są to małe ilości. Mączka mięsno-kostna w środowisku rolniczym jest już nazywana polską soją. Cena tony mączki mięsno-kostnej dochodzi do 800 zł/t, z kolei cena śruty sojowej wynosi około 2500 zł/t brutto - mówi Jarosław Naze.