Natomiast za obszar zagrożony powiatowy lekarz weterynarii w Częstochowie uznał teren opisany na okręgu o promieniu 3 km, którego środkiem jest ognisko w Rększowicach. Objął on miejscowości w gminach Konopiska, Poczesna i Starcza.

Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym nie wolno przemieszczać rodzin i matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich, oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Nie wolno też organizować wystaw i targów z udziałem pszczół. Nakazano też przegląd pasiek, który przeprowadzą pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie.

Jak przypomina Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, zgnilec amerykański pszczół jest chorobą, podlegającą obowiązkowi zwalczaniu. To choroba wysoce zakaźna, powodująca duże straty w pasiekach, notowana głównie w miesiącach letnich. Nie zagraża ludziom.

Szerzenie się zakażenia w obrębie rodziny pszczelej następuje głównie za pośrednictwem pszczół karmicielek czerwiu oraz pszczół czyszczących komórki, natomiast między rodzinami oraz poza obręb pasieki następuje drogą rabunków - kiedy pszczoły wlatują do obcego ula i zabierają zgromadzone tam zapasy.

Po potwierdzeniu choroby w badaniach diagnostycznych, powiatowi lekarze weterynarii mogą postępować w dwojaki sposób. W zakażonej pasiece przeprowadza się przesiedlanie pszczół, które ma na celu oddzielenie dorosłych osobników od plastrów z chorującym i zmarłym czerwiem lub chore i zakażone pnie pszczele niszczy się poprzez ich spalenie wraz z całym wyposażeniem uli i używanym sprzętem.

W 2014 r. w woj. śląskim zgnilec amerykański pszczół potwierdzono również na terenie powiatu bielskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!