Kukurydza dojrzewa u nas stosunkowo późno. Po uzyskaniu dojrzałości oddawanie wody zachodzi w jesiennych warunkach powoli, ale przy sprzyjającej pogodzie wilgotność może obniżyć się z 40 do nawet 20 proc.

Zbiór
Objawem pełnej dojrzałości fizjologicznej jest u licznych odmian tzw. czarna plamka (black layer), widoczna u nasady wyłuskanego z kolby ziarniaka. Każdy dzień opóźnienia zbioru sprzyja wysychaniu i obniża końcową wilgotność ziarna. Opóźnienie terminu o 10 dni zmniejsza zawartość wody o 4–5 proc., a w trakcie następnych dwóch dekad o kolejne 2–3 proc. Równolegle do spadku wilgotności można oczekiwać niewielkiego przyrostu plonu kolb i ziarna. Ma to miejsce tylko podczas pierwszych 10–20 dni po uzyskaniu pełnej dojrzałości.

Kukurydza gotowa do zbioru na CCM

Autor: T. Michalski

Opis: Kukurydza gotowa do zbioru na CCM

Optymalne warunki do zbioru przypadają 15–30 dni po stadium czarnej plamki. Później plony będą się już tylko obniżać z powodu wzrostu strat polowych powodowanych przez wyleganie roślin, zwisanie kolb, wyjadanie przez ptaki itp. Według kalendarza zbiór należałoby zakończyć ok. połowy listopada, później trudno już bowiem oczekiwać widocznej obniżki wilgotności, a zaczynają znacząco rosnąć straty ziarna.

Większość kombajnów zbożowych jest fabrycznie przystosowana do omłotu kukurydzy – po zastąpieniu zespołu żniwnego przez adapter obrywający kolby oraz dokonaniu regulacji i zamiany niektórych elementów w zespole młócącym i czyszczącym. Kombajny mogą omłacać kukurydzę o wilgotności poniżej 38 proc. Starsze modele o mniejszej wydajności mogą mieć jednak trudności z omłotem i prawidłowym oczyszczeniem ziarna. Ważną sprawą jest też organizacja pracy przy omłocie. Duży kombajn zbiera ok. 1,5 ha/h, co oznacza,
że dziennie trzeba odebrać i  zakonserwować 10–20 ton mokrego ziarna.