W rejestrze znajduje się 20 pastewnych odmian jęczmienia jarego. Ponadto 3 odmiany browarne: Annabell, Stratus i Poldek można zalecać do uprawy na cele pastewne z uwagi na ich wysokie plonowanie i słabą jakość browarną.

Wybrać najlepsze
Na podstawie badań COBORU do grupy najwyżej plonujących zalicza się najnowsze odmiany: Frontier, Kirsty, Tocada, Widawa i Nagradowicki, a w następnej kolejności: Justina, Orthega, Annabell i Stratus. Nieźle plonują: Antek, Boss, Refren i Poldek, a ponadto Bryl, Atol i Rataj. Natomiast słabiej odmiany: Bies, Rabel, Rodion, Start, Lot i Rodos. Odmiana nagoziarnista Rastik plonuje niżej o 12–17 proc. od odmian oplewionych, ale daje zbliżony plon białka do słabiej plonujących odmian oplewionych dzięki brakowi łuski i znacznie wyższej zawartości białka w ziarnie od odmian oplewionych.
Przy uprawie jęczmienia w gorszych warunkach glebowych (na kompleksie żytnim słabym lub żytnim dobrym z kwaśnym odczynem) zaleca się wysiewać odmiany tolerancyjne na taki odczyn: Orthega, Widawa, Boss, Antek, Frontier i Justina. Najbardziej  nieodpowiednie w takich warunkach są odmiany: Atol, Rodion i Start.

Dla odmian pastewnych ważna jest zawartość białka w ziarnie. Spośród odmian oplewionych najwyższą zawartością białka cechują się: Bryl, Bies i Lot, a w następnej kolejności Boss, Rataj, Refren i Rabel. Większą dorodnością (masą) ziaren wyróżniają się odmiany: Bies, Tocada, Stratus, a ponadto Poldek, Antek i Start.

Uprawiając jęczmień na dobrych glebach i przy wysokich dawkach azotu, należy uwzględnić odmiany odporniejsze na wyleganie: Rataj, Poldek, Frontier, a następnie Widawa, Tocada, Stratus i Justina. Do odporniejszych na choroby zalicza się odmiany: Nagradowicki, Bryl, Widawa, Refren, Justina i Bies. Trudno jest zakupić nasiona najnowszych i najwyżej plonujących odmian. Największą powierzchnię plantacji nasiennych zajmują odmiany: Antek, Stratus, Orthega i Justina oraz Refren, Bryl i Boss.
Korzystnym rozwiązaniem może być uprawa mieszanek kilku odmian o zróżnicowanej odporności genetycznej odmian na różne rasy mączniaka i innych chorób. Mieszanki odmian plonują wierniej ze względu na mniejszą podatność na choroby i lepsze dostosowanie do zmiennych warunków siedliska. Zaleca się zestawy trzech odmian z równym udziałem w mieszance siewnej: Boss + Bryl + Rabel oraz Boss + Bryl + Orthega.