- Dobra koniunktura na rynku sprzyja inwestycjom. I choć możliwości jest wiele, to niektórzy hodowcy nadal nie potrafią w prosty sposób obliczyć przychodów z produkcji. Wynika to z niewłaściwego modelu zarządzania stadem. Aby osiągać jeszcze lepsze wyniki, warto zbierać dane. Wśród nich znajdują się: koszt żywienia jednej krowy, stosunek kosztów żywienia do 1 litra wyprodukowanego mleka, czy też stosunek poziomu zużycia paszy treściwej na wyprodukowanie 1 litra mleka - mówi Marcin Kryger, kierownik produktu ds. bydła De Heus.

Zbieranie danych o stadzie pozwala określić mocne i słabe strony gospodarstwa. Pomocnym narzędziem do zbierania i analizowania danych jest MMM (Margin Monitor Milk). Rozwiązanie to wprowadziła na rynek kilka lat temu firma De Heus. Ma ono w prosty sposób pomagać hodowcom obliczyć zyski z produkcji mleka. System zbiera dobre recenzje wśród hodowców, którzy zdecydowali się z niego skorzystać.

Współcześni hodowcy są coraz bardziej świadomi wyzwań, które przed nimi stoją, a to inspiruje ich do poszukiwania niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań. System Margin Monitor Milk spotyka się z dużym zainteresowaniem hodowców, którzy uważają go za skuteczne narzędzie do walki z zachodnią konkurencją. A jest o co walczyć - zapotrzebowanie na surowiec stale rośnie, a po przeprowadzeniu tysięcy kalkulacji MMM wiadome jest, że polskie gospodarstwa mleczne mają bardzo duży potencjał.

Jakie korzyści płyną ze stosowania Margin Monitor Milk?

  • wiedza na temat rentowności fermy,
  • zlokalizowanie obszarów wymagających poprawy,
  • określenie strategii na przyszłe lata,
  • możliwość porównania wyników z innymi gospodarstwami,
  • przewaga rynkowa,
  • wiele wskaźników w jednym miejscu.

Skąd wynikają różnice w zyskach osiąganych przez poszczególne gospodarstwa indywidualne?

- Często z niewiedzy. Hodowcy niejednokrotnie nie są świadomi kosztów żywienia, czy też tego, ile realnie zarabiają na produkcji mleka. Bez skrupulatnego zbierania danych nie jesteśmy w stanie ocenić prawdziwych kosztów - mówi Marcin Kryger.

MMM uczy polskich hodowców, jak zarabiać na mleku. Wskaźnik Margin to przychód pomniejszony o koszty produkcji - żywienia. W skład tych kosztów wchodzą nakłady poniesione na produkcję pasz własnych, kiszonek oraz środki przeznaczone na zakup pasz i dodatków.