Poinformował wiceminister rolnictwa Marek Chrapek i wyjaśnił, że uwolnienie Polski od choroby świn pozwoli na swobodny obrót handlowy trzodą z krajami "starej" Unii Europejskiej, gdzie ta choroba została już zwalczona.

Chorobę Aujeszkyego wywołuje wirus atakujący głównie układ nerwowy, najczęściej chorują na nią świnie. Dla ludzi wirus powodujący to schorzenie jest niegroźny, powoduje natomiast straty w hodowli zwierząt.

Wiceminister poinformował też, że resort rolnictwa przesłał do KE wniosek o uznanie terytorium Polski za urzędowo wolny od brucelozy bydła. Obecnie jest on rozpatrywany przez Komisję. Zaś w końcu listopada tego roku powinien być przesłany do KE analogiczny wniosek dotyczący gruźlicy bydła.

Ministerstwo Rolnictwa sukcesywnie przesyła też wnioski o uznanie poszczególnych regionów Polski za wolne od białaczki bydła. Do tej chwili status taki otrzymały województwa: śląskie i świętokrzyskie oraz niektóre powiaty województw małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

W październiku resort rolnictwa wysłał kolejne wnioski dotyczące białaczki. Dotyczy on uznania wolnych od tej choroby województw lubelskiego i opolskiego oraz części powiatów łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Ponadto kontynuowana jest akcja zwalczania wścieklizny zwierząt poprzez akcję szczepień wolno żyjących lisów. Od 2002 roku szczepieniami objęte jest całe terytorium kraju. W związku z tą akcją, o ile w 2003 r. stwierdzono 388 przypadków tej choroby, to w 2006 r. już tylko 82. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r. odnotowano 48 przypadków wścieklizny.

Chrapek zapewnił, że resort rolnictwa w projekcie budżetu na 2008 rok przewidział znacznie większe środki dla weterynarii i na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W tym roku Inspekcja Weterynaryjna uzyskała 304 nowe etaty. Na przyszły rok zaplanowane jest zwiększenie środków na zatrudnienie weterynarzy o 40 mln zł. Pozwoli to na uzyskanie prawie 800 nowych etatów.

Na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w budżecie na 2008 r. planowane są środki w łącznej wysokości 284 mln zł, podczas gdy w 2005 r. na ten cel było 83 mln zł.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!