W tym czasie przeprowadzono: 121 kontroli w rzeźniach, 184 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 7 w chłodniach składowych, 103 w punktach skupu zwierząt, 66 u pośredników w handlu zwierzętami, 104 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 409 środków transportu zwierząt do 8h.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 13 - 19 listopada 2013 r. kontroli ujawniono 9 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (5 przypadków), uboju zwierząt (3 przypadki), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (1 przypadek), transportu zwierząt (1 przypadek). W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 3 kary pieniężne na kwotę 5 500 zł (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 przypadek zgłoszono do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 13 - 19 listopada 2013 r. łącznie: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 31 500 zł, nałożenie 8 kolejnych jest w toku; nałożono 18 mandatów na łączną kwotę 5 400 zł; 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku; 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii; 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego. Podobał się artykuł? Podziel się!