Informacje przedstawione przez Główny Inspektorat Weterynarii podsumowują pracę terenowych organów IW w dniach 6-12 listopada 2013 r. Na terenie całej Polski, w tym okresie przeprowadzono w sumie 794 kontroli, w tym: 79 kontroli w rzeźniach, 158 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 11 w chłodniach składowych, 91 w punktach skupu zwierząt, 42 u pośredników w handlu zwierzętami, 57 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 356 środków transportu zwierząt do 8h.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 6 - 12 listopada 2013 r. kontroli ujawniono 13 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły uboju zwierząt (9 przypadków), w tym na użytek własny (7 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), sprzedaży bezpośredniej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki). W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 1 karę pieniężną na kwotę 33 100 zł (nałożenie 11 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), 3 przypadki skierowano do urzędu skarbowego (skierowanie kolejnego jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 6 - 12 listopada 2013 r. łącznie: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 6 kar pieniężnych na łączną sumę 73 600 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku; nałożono 16 mandatów na łączną kwotę 4 170 zł; 6 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 3 kolejnych jest w toku; zgłoszono 3 sprawy do urzędu skarbowego, zgłoszenie kolejnej jest w toku.

Podobał się artykuł? Podziel się!