Jest bardzo wiele czynników, które mogą powodować zakwaszenie treści żwacza. Ma tutaj znaczenie zarówno struktura paszy, zawartość suchej masy, jak również odpowiednie zbilansowanie dawki. Nie bez znaczenia są również warunki środowiskowe.

W przypadku podejrzenia kwasicy powinno się położyć szczególny nacisk na sprawdzenie  struktury paszy na sicie paszowym TMR, co pomoże stwierdzić, czy jest ona odpowiednio pocięta i czy krowy nie mają możliwości pobierania  jej selektywnie – tłumaczy Włodzimierz Cholewiński, specjalista ds. żywienia bydła z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Należy także zbadać na sicie paszowym  to co pozostaje pod koniec odpasu w korycie, zanim zadana zostanie następna porcja TMR . – Można dopiero wtedy stwierdzić w jakim stopniu krowy sortują paszę, co jedzą, a czego nie – mówi Włodzimierz Cholewiński.

W przypadku, gdy struktura TMR okazuje się niewłaściwa, należy dążyć do tego, aby ją poprawić i uniemożliwić krowom selektywne pobieranie paszy. Należy zapewnić także odpowiednią ilość włókna w dawce – jeśli jest jego niedostateczna ilość  to jego brak możemy uzupełnić poprzez  dodatek słomy do wozu paszowego. Zapewnienie odpowiedniej ilości włókna u krów wysokowydajnych jest coraz trudniejsze ze względu na wysokie zapotrzebowanie krowy na składniki pokarmowe.

Jak wyjaśnia Włodzimierz Cholewiński zawartość suchej masy w TMR powinna kształtować się w granicach 40 – 50 procent, a optimum to  45  proc. Może okazać się, że pasza jest zbyt sucha i dolanie wody do wozu paszowego poprawi  wyjadanie paszy, ograniczy sortowanie przez co poprawi się wydajność i zdrowotność stada.  – Na sicie kałowym powinno zbadać się także strawność paszy – tłumaczy specjalista z PFHBiPM.

Trzeba upewnić się, czy krowy pobierają odpowiednią ilość wody oraz skontrolować sprawność poideł, pobrana woda w odpowiedniej ilości jak i produkowana przez zwierzę ślina ma silne właściwości buforujące – dodaje i wyjaśnia, także obserwacja konsystencji kału jest pomocna przy diagnozie kwasicy. – Na to schorzenie może wskazywać kał jasny i spieniony, o kwaśnym zapachu – tłumaczy. Podobał się artykuł? Podziel się!