Głównym rezerwuarem IV są dzikie ptaki wodne, ale także świnie odgrywają istotną rolę w ekologii choroby. Spośród zwierzęcych szczepów IV patogennych dla ludzi najczęściej izolowanymi są wirusy grypy ptaków i świń. Poniżej przedstawione zostaną najnowsze, ważne z punktu widzenia hodowców dane na ten temat, prezentowane ostatnio na światowych kongresach i portalach naukowych.

Ptaki jako zwierzęcy rezerwuar wirusów grypy

Do 1997 roku były tylko dwa doniesienia o zakażeniu laboratoryjnym ludzi wirusem grypy ptaków, których jedynym objawem klinicznym było zapalenie spojówek.

Od marca 1997 r., kiedy doszło do przełamania bariery gatunkowej przez szczep H5N1 na obszarze Hongkongu, do chwili obecnej na świecie zachorowało ogółem 608 osób. Z tej liczby 359 przypadków (59 proc.) zakończyło się zejściem śmiertelnym zainfekowanych pacjentów.

Największą liczbę zakażeń stwierdzono w 2006 r. Najliczniejsze zachorowania wystąpiły w Iraku, Indonezji i Wietnamie, gdzie ogółem zachorowały 482 osoby, a zmarło 280 chorych. W roku 2012 zanotowano 19 przypadków śmiertelnych.

Szczegółowe dane dotyczące potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażeń ludzi na świecie wirusem grypy ptasiej H5N1 przedstawiono w tabeli 1.

Świnie jako zwierzęcy rezerwuar wirusów grypy

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the Unitetd Nations, FAO) oraz Centrum Kontrolowania Chorób i Prewencji (Centers for Diseases Control and Prevention, CDC), szczepy IV izolowane od świń określane są jako wirusy grypy świń (świne influenza virus, SIV), natomiast szczepy SIV izolowane od ludzi są oznaczane symbolem "v", np. szczep H3N2 SIV izolowany od ludzi jest oznaczany: A(H3N2)v.

Zakażenia ludzi wirusami grypy świń o ciężkim przebiegu mają charakter sporadyczny, aczkolwiek jak wskazują na to wyniki badań serologicznych, będące pośrednim dowodem zakażenia, do infekcji dochodzi dosyć często. W zależności od kraju szacuje się, że 20-80 proc. osób stykających się zawodowo ze świniami posiada przeciwciała przeciw SIV. Według danych krajowych, szacunkowy odsetek ludzi mających zawodowy kontakt z trzodą chlewną, posiadających we krwi przeciwciała swoiste dla wirusów grypy świń, wynosi ok. 35 proc. W ostatnim czasie w USA od ludzi izoluje się nowy wariant genetyczny potrójnego rekombinanta podtypu H3N2 wirusa grypy świń.