Najważniejsze przy zwalczaniu much jest działanie szybkie i dokładne, a jednocześnie zwalczanie zarówno latających much, jak i ich larw. Owad ten ma bowiem ogromne możliwości rozmnażania się i pozostawienie much niedotrutych kończy się tym, że pieniądze wydane na ich zwalczanie są zmarnowane. W ciepłych oborach czy chlewniach muchy mogą rozmnażać się przez cały rok, dając kilka generacji. Samica składa w ciągu życia około 600 jaj, umieszczając je najczęściej w oborniku i gnojowicy. Po upływie 24 godzin z jaj lęgną się larwy, które następnie przepoczwarzają się. W kilogramie świńskiego obornika może rozwijać się 15 000 larw. W oborach muchy wabi przede wszystkim obornik pochodzący od cieląt, które są jeszcze karmione mlekiem. Ocenia się, że do 90 proc. much w gospodarstwie mlecznym rozwija się w cielętnikach na słomianej ściółce. Dorosłe muchy pojawiają się między 14. a 24. dniem po złożeniu jaj. Już po kilku minutach są gotowe do lotu. Czas rozwoju jednego pokolenia zależy od rodzaju i ilości pokarmu, wilgotności i temperatury otoczenia. W ciągu roku para dorosłych much wydaje około 1000 osobników, które, łącząc się w pary, dają potomstwo. Ilość much, która codziennie przychodzi na świat, jest liczniejsza od całej ludzkości.

Muchy są aktywne w dzień, lubią ciepłe, nasłonecznione powierzchnie. W budynkach podczas nocy lub w chłodne dni odpoczywają zwykle na podłogach, ścianach, sufitach, a na zewnątrz – na roślinach, ziemi, płotach, puszkach i innych podobnych elementach. Muchy wybierają rogi, załamania ścian i ich krawędzie oraz cienkie przedmioty, kable, struny, najchętniej ukrywają się blisko źródła pożywienia na wysokości 150–450 cm od podłoża.

Do zwalczania much służą insektycydy, które są przeznaczone albo do niszczenia much dorosłych, albo larw i much. Zdaniem prof. ława Ignatowicza, entomologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mimo że istnieje wiele nowoczesnych, niezawodnych i skutecznych preparatów przeciw muchom, ich zwalczanie jest wyjątkowo trudne, jeżeli nie będą niszczone jednocześnie muchy i ich larwy. Profesor podkreśla także duże znacznie wyboru preparatu, gdyż muchy, stale narażone w oborach czy chlewniach na działanie różnych związków chemicznych znajdujących się w insektycydach, wytworzyły rasy odporne i nie są niszczone przez różne preparaty fosforoorganiczne i karbaminiany, które były często stosowane w starych insektycydach. Jednak nawet w wypadku nowszych preparatów, zawierających pyretroidy, stwierdzono już przypadki odporności much. Jak zauważa prof. Ignatowicz, wielu rolników przekonało się o tym w ostatnich latach i narzekało, że środki owadobójcze nie są już skuteczne przy odmuszaniu.