Jak informuje osoby stosujące nielegalnie i wprowadzające nielegalnie do obrotu produkty lecznicze weterynaryjne muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W ciągu ostatnich 2 lat Główny Lekarz Weterynarii odebrał 6 koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. Nieuczciwi przedsiębiorcy w tej branży nie mogą liczyć na najmniejszą pobłażliwość ze strony Inspekcji Weterynaryjnej - czytamy w komunikacie.

Główny Lekarz Weterynarii wycofał z obrotu 80 produktów leczniczych weterynaryjnych niespełniających wymogów Prawa farmaceutycznego. Prowadzone są kontrole w 500 zakładach leczniczych dla zwierząt w kraju, w których stwierdzono największy obrót antybiotykami w oparciu o dane, jakie zgromadziła Inspekcja Weterynaryjna z hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Program „Zero tolerancji" dla nielegalnego stosowania antybiotyków w Polscejest realizowany.

Główny Lekarz Weterynarii na podstawie otrzymanych informacji skierował zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zwrócił się do stacji telewizyjnej, która wyemitowała program o dostarczenie danych umożliwiających zidentyfikowanie podmiotów gospodarczych, które uczestniczyły w nielegalnym obrocie i stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej objętych jest:
- 6 500 zakładów leczniczych dla zwierząt;
- ok. 1 000 sklepów zoologicznych;
- 127 hurtowni farmaceutycznych;
- ok. 570 000 gospodarstw utrzymujących zwierzęta, w których mogą być zastosowane leki weterynaryjne.

W 2010 r. przeprowadzono łącznie 1415 kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w sklepach zoologicznych, wydano 157 decyzji administracyjnych, 299 spraw skierowano do organów ścigania lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w 1439 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

W 2011 r. przeprowadzono łącznie 1205 kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w sklepach zoologicznych, wydano 115 decyzji administracyjnych, 79 spraw skierowano do organów ścigania lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w 1397 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.