Tematem obrad były raporty Komisji OIE, działających w poszczególnych regionach świata. Zaprezentowany został projekt globalnej strategii zwalczania pryszczycy, prowadzącej do wyeliminowania tej choroby z populacji zwierząt. Podkreślono znaczenie likwidacji księgosuszu u bydła, co umożliwiło ogłoszenie świata wolnym od tej choroby.


Przedmiotem dyskusji były także standardy zdrowia dla zwierząt akwakultury – podkreślono potrzebę zbadania sytuacji chorób zakaźnych u zwierząt wolnożyjących.  

Komisja Standardów Biologicznych przedstawiła raport na temat laboratoriów referencyjnych i współpracujących z OIE.  Stwierdzono brak laboratoriów dla chorób pasożytniczych i chorób lagomorfów. W trakcie Sesji przedstawiono także sytuację następujących chorób zakaźnych i zaraźliwych na świecie: pryszczyca, wścieklizna, wysokopatogenna influenza ptaków, pomór małych przeżuwaczy, afrykański pomór świń, choroba niebiskiego języka oraz gorączka Zachodniego Nilu.

Polskę reprezentowali: dr Krzysztof Jażdżewski -zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr hab. Tadeusz Wijaszka- prof. nadzw. dyrektor PIWet-PIB, prof. dr hab. Jan F. Żmudziński- zastępca dyrektora ds. naukowych PIWet-PIB, dr Jan Prandota- stały przedstawiciel Polski w UE, dr Paweł Makowski- przedstawiciel GIW i prof. Henryk Lis reprezentujący Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!