W dniach 21-23 września 2015 roku Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zaprosiło przedstawicieli świata nauki i praktyki hodowlanej na LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”. Na uroczystość w murach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przybyło około 200 osób, w tym zaproszeni goście związani ze środowiskiem zootechnicznym z całej Polski.

 

Uroczystego otwarcia Zjazdu w Auditorium Novum dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Pan prof. dr hab. Roman Niżnikowski.

Na początku Zjazdu wręczono medale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je zasłużeni członkowie PTZ (prof. dr hab. Anna Litwińczuk, dr hab., prof. nadzw. UP Anna Szymanowska, dr Marek Balcerak). Członkostwem Honorowym PTZ wyróżniono dra inż. Alfreda Dankowskiego, a Odznakę PTZ wręczono Dziekanowi Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. Zenonowi Bernackiemu. W części oficjalnej przedstawiono również wyniki konkursów za najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych. Nagrody wręczali: Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Poseł na Sejm RP mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, Wiceprezes PTZ prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, Wiceprezes PTZ prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski.

W Sesji planarnej, pierwszego dnia Zjazdu, uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Wśród zaproszonych prelegentów, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Władysław Migdał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), który wygłosił ciekawy referat dotyczący sterowania jakością produktów pochodzenia zwierzęcego. Z kolei w zastępstwie prof. dr hab. Henryka Runowskiego, głos zabrał dr hab. Andrzej Parzonko, przedstawiciel Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie, który w sposób przekonywujący nakreślił prognozy rozwoju produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania referatu dra Ryszarda Kamińskiego, zastępcy dyrektora KPODR w Minikowie, który scharakteryzował sytuację produktów lokalnych pochodzenia zwierzęcego w województwie kujawsko-pomorskim.