KRL-W zaakceptowała propozycje przedstawione przez ministerstwo rolnictwa, które zobowiązało się do wydania rozporządzeń dotyczących stawek opłat i wynagrodzeń weterynarzy prywatnej praktyki, działających z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii. Wg projektów tych rozporządzeń przewiduje się rewaloryzację części podstawowej wynagrodzenia lekarza weterynarii, która nie będzie przekraczała kwoty przychodu za wykonanie danej czynności. O 25 proc. podniesione zostaną opłaty za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu, wykonywanych w godzinach od 18 do 6 rano, a o 50 proc. w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Zmianie ulegną również wynagrodzenia osób, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania badania w rzeźniach wg stawek od zbadanej sztuki, waloryzowanych o wskaźnik inflacji za lata 2004-2009, czyli o 16,8 proc. O ten sam wskaźnik inflacji waloryzowane będą wynagrodzenia za nadzór nad punktami odbioru mleka, nadzór nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych, produktami rybołówstwa i ich przetwarzaniem. O wskaźnik inflacji za lata 2006-2009, czyli o 11,2 proc., waloryzowane będzie wynagrodzenie za monitoring, a stawki za obserwację w kierunku wścieklizny wyniosą 250 zł za obserwację stacjonarną i 132,50 zł za obserwację z doprowadzeniem psa.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnioskuje również o regulację wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, licząc na podjęcie rozmów w tej sprawie do końca lutego br.

Poprzez uchylenie uchwał, będących podstawą protestu weterynarzy, KRL-W zobowiązuje lekarzy weterynarii wolnej praktyki do podpisywania umów z lekarzami powiatowymi na wykonywanie czynności z wyznaczenia z terminem ich obwiązywania do końca lutego br.  

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zobowiązuje także Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkich i powiatowych lekarzy do zagwarantowania protestującym weterynarzom ochrony przed możliwymi konsekwencjami finansowymi czy personalnymi oraz zagwarantowania im propozycji podpisywania umów z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. Podobał się artykuł? Podziel się!