Podstawy pełnej dezynfekcji znane są od dawna i sprowadzają się do bardzo prostych działań. Wszystkie te działania można określić jako zarządzanie higieną. Sama dezynfekcja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli nie będzie włączona w całą procedurę obejmującą następujące czynności:

  1. całkowite opróżnienie pomieszczenia ze zwierząt,
  2. dokładne wywiezienie i posprzątanie obornika,
  3. staranne umycie podłogi i ścian, z użyciem środka dezynfekcyjnego,
  4. wywietrzenie i osuszenie pomieszczenia,
  5. opryskanie środkiem dezynfekcyjnym całego pomieszczenia, a więc posadzek, ścian, sufitu,
  6. pomalowanie (wybielenie) pomieszczenia i kolejne jego wysuszenie,
  7. umycie koryt,  poideł itp.

Wiele substancji dezynfekcyjnych może mieć własności żrące, na przykład 2-procentowa soda kaustyczna, dlatego przy ich stosowaniu należy zachować wyjatkową ostrożność.

Konieczne zmiany

Wykonanie dezynfekcji, jak widać, jest proste, ale, niestety, czaso- i pracochłonne. Dlatego w wielu wypadkach można ją przeprowadzić raz lub dwa razy w roku albo po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Podstawową przyczyną odwlekania decyzji o pełnej dezynfekcji jest często brak możliwości całkowitego opróżnienia pomieszczenia ze zwierząt. Rozwiązaniem byłyby oczywiście preparaty dezynfekcyjne, które można wykorzystywać w obecności zwierząt. A więc takie  środki bakterio-, wiruso- i grzybobójcze, a także ograniczające liczbę much, które są całkowicie nieszkodliwe dla utrzymywanych w pomieszczeniach krów. Zarówno dezynfekcja pełna, jak i dezynfekcja w obecności zwierząt uzupełniają się wzajemnie i powinny być stosowane cały rok.

Nie wolno przy tym zapominać, że bakterie, wirusy i grzyby, ale także i muchy potrafią się uodparniać na określone substancje chemiczne. Dlatego konieczna okazuje się co jakiś czas zmiana preparatu dezynfekcyjnego na środek zawierający inną substancję zabójczą dla tych patogenów.

Wybór wśród preparatów dezynfekcyjnych jest bardzo duży. Różnią się one często, niestety, tylko ceną i nazwą, a składnik biobójczy pozostaje ten sam. Nowy preparat okazuje się więc nieskuteczny. Podstawowa zatem sprawa to sprawdzenie, jaką substancję zawiera kupowany preparat.