Przyjmuje się, że stres cieplny jest efektem połączenia temperatury i wilgotności wyższych niż strefa termoneutralna dla krowy. Krajowa Rada ds. Badań Naukowych (2007) utworzyła wskaźnik temperatury i wilgotności (THI – z ang. temperature humidity index) współzależny od temperatury w odbycie i definiujący progi, powyżej których zwierzę doświadczy stresu cieplnego. Jednakże, jak wynika z wcześniejszych badań dotyczących stresu cieplnego przeprowadzonych w USA, zwierzęta zaadaptowały się do wyższych temperatur (Chamberlain, nie opublikowano). Pomimo tego, zwierzęta żyjące pierwotnie w chłodniejszym klimacie, mogą doświadczyć fizjologicznych efektów stresu cieplnego przy niższych wartościach wskaźnika temperatury i wilgotności (THI).

Skutki biologiczne
Stres cieplny powstaje w efekcie połączenia podwyższonej temperatury otoczenia i wilgotności, co ogranicza zdolność ciała krowy do oddawania ciepła. Krowy są względnie przystosowane do radzenia sobie z krótkotrwałymi wzrostami temperatury i wilgotności, o ile wartości te wracają do normy w miarę szybko. Stres cieplny ma wpływ na wydajność głównie przez zmniejszenie ilości przyjmowanej paszy, co powiązane jest z ograniczeniem przeżuwania i spadkiem ilości składników buforujących w ślinie. Efekty te kumulują się, czego rezultatem jest negatywny bilans energetyczny i ryzyko wystąpienia podklinicznej kwasicy żwacza (SARA). Czytaj dalej...

Podobał się artykuł? Podziel się!