„Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołujący afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" wprowadzony na terytorium Polski rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. jest kontynuacją programu realizowanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r.

Sytuacja w zakresie szerzenia się ASF na terenie Polski i w krajach z nią sąsiadujących jest bardzo poważna. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzone 2 ogniska pomoru u świń i 13 przypadków u dzików. O ostatnim przypadku, poinformował wczoraj Główny Inspektorat Weterynarii. Zwłoki dzika znaleziono w pobliżu miejscowości Horczaki Górne (gmina Szudziałowo, powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości około 6,5 km od miejsca znalezienia zwłok dzika stanowiącego piąty przypadek ASF i około 5,5 km od granicy polsko-białoruskiej. 13. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W zapisie o celach programu możemy znaleźć działania nakierowane na kontrolę i zapobiegnie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie Polski. Program obejmuje badania laboratoryjne świń i dzików na terenie RP, zakup mobilnych urządzeń służących do unieszkodliwienia zwłok zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, ubój lub zabicie świń w obszarze z ograniczeniami i obszarze ochronnym, działania powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o nowym przypadku lub ognisku, wzmocnienie bioasekuracji na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną niezbędnych działań informacyjnych wśród wszystkich sektorów związanych z produkcją trzody chlewnej, a także myśliwych i samorządów oraz szkolenia przeprowadzane przez Inspekcję Weterynaryjną dla podmiotów związanych z produkcją żywności pasz, rolników i myśliwych.

Niestety ale program, mimo tego że jest szczegółowy to nie określa zwalczania ASF wśród dzików, a przecież ta populacja zwierząt też już od dobrych kilku miesięcy choruje. W dodatku są one dzisiaj głównym wektorem w zakresie szerzenia się ASF na terenie naszego kraju. Można powiedzieć, że działania w zakresie wystąpienia choroby u świń są znane. W przypadku dzików „Program" określa wyłącznie działania monitorujące sytuację, bez poważniejszych zadań prewencyjnych w zakresie zwalczania ASF u dzików. Dlatego działania, które prowadzą teraz służby weterynaryjne w walce z ASF u świń, mogą być łatwo zniweczone przez swobodne szerzenie się tej choroby u dzików.