Sytuacja na rynku produkcji trzody chlewnej w kraju już od dłuższego czasu nie napawa optymizmem. Z jednej strony utrzymujące się niskie ceny skupu wieprzowiny, duży import mięsa wieprzowego i wciąż pozostające w mocy embargo na sprzedaż wieprzowiny do krajów, które wstrzymały handel z powodu zagrożenia wynikającego z obecności przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej w kraju wg stanu na 1 grudnia 2014 wskazywały, że w porównaniu do stanu w czerwcu 2014 zmniejszyła się o 6,5 proc. liczba loch, o 3,4 proc. liczba warchlaków, o 12,7 proc. liczba prosiąt o masie ciała do 20 kg. Wyniki kolejnego spisu z marca 2015 zostaną opublikowane przez GUS 20 maja 2015 r. i raczej trudno oczekiwać na zmianę w utrzymującej się tendencji dla krajowego pogłowia trzody chlewnej.

HANDEL ZAGRANICZNY

Według danych Rynku Mięsa Wieprzowego nr 19/2015 w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, import mięsa wieprzowego zwiększył się o 8,9 proc., osiągając poziom 162 tys. ton. Pozytywną tendencją jest jednoczesny wzrost eksportu mięsa wieprzowego o 7,3 proc. do poziomu 99 tys. ton. Ciekawie prezentują się dane dotyczące głównych krajów, z których sprowadzana jest wieprzowina do Polski (tabela 1.). Największym dostawcą wieprzowiny pozostaje Belgia, a dalej Niemcy i Dania. Przeciętna wartość 1 kg importowanej wieprzowiny z Belgii, Holandii i Danii wynosiła 6,35-6,69 zł, natomiast z Niemiec i Hiszpanii 9,33-10,46 zł. Na podstawie zestawienia nie można jednak określić, jaki udział w imporcie stanowiły elementy wieprzowe, a jaki był udział całych półtusz.

Rynek krajów Unii Europejskiej znajduje się obecnie w fazie stagnacji, gdyż ocenia się, że w 2015 roku ilość wyprodukowanej na świecie wieprzowiny osiągnie poziom 115 mln ton. Największy przyrost produkcji (od 3 do 6 proc. wzrostu) oczekiwany jest w USA, Meksyku i Korei Południowej. W krajach UE przewiduje się, że będzie jedynie wzrost produkcji o około 1,5 proc...

Dalsza część artykułu z nr 6/2015 ---> prenumerata

Podobał się artykuł? Podziel się!