Choć wirus choroby Aujeszkyego znany jest krajowym służbom weterynaryjnym od końca lat 50. minionego stulecia, a sam program zwalczania choroby w życie wszedł blisko 10 lat temu, wciąż nie udało się całkowicie uwolnić naszego kraju od jej występowania. Poczyniono wprawdzie w tym zakresie spore postępy, jednak wiele rejonów uwolnionych zostanie od niej nie szybciej niż za 2 lata. W skali kraju sytuacja najlepiej przedstawia się w województwach: opolskim, śląskim i lubuskim. Na dzień 31 maja br. cały obszar tych województw uznany jest jako wolny od występowania choroby. Najgorzej jest natomiast w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. Na terenie niektórych powiatów wspomnianych województw chorobę odnotowano w ciągu ostatniego roku, przez co uznanie tych terenów za wolne od występowania choroby Aujeszkyego nastąpi nie prędzej niż w 2018 roku. Oczywiście pod warunkiem, że do tego czasu nie wystąpią dalsze zachorowania. Dany obszar jest bowiem uznawany za wolny od występowania choroby w momencie, gdy w ciągu ostatnich 24 miesięcy na danym terenie nie stwierdzono żadnych przypadków klinicznych ani przeciwciał w krwi badanych zwierząt.

Uwolnienie terenu Polski od choroby Aujeszkyego z pewnością przyniosłoby dla krajowego sektora produkcji trzody wiele korzyści. Przede wszystkim ułatwiłoby wymianę handlową z innymi krajami wspólnoty, bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań weterynaryjnych. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, jak przebiega uwalnianie kraju od uciążliwej choroby.

AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA

Pomimo prowadzonego od lat programu zwalczania choroby, w 2015 r. stwierdzono 67 nowych stad zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego. Łącznie zakażenia wykryto u 814 zwierząt. Natomiast w 2016 r. do końca kwietnia potwierdzono wystąpienie 7 nowych stad zakażonych (19 zwierząt zakażonych). Dla porównania: w analogicznym okresie 2015 roku potwierdzono już 18 stad zakażonych (33 zwierzęta zakażone). Na podstawie przytoczonych danych można

zaobserwować pewien postęp w zwalczaniu choroby.

Według danych z końca maja bieżącego roku całe terytorium Polski podzielone jest na 91 regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego.

Natomiast spośród ww. regionów 66 spełniało na dzień 30 kwietnia br. warunki dla uznania ich za urzędowo wolne przez Komisję Europejską. Pozostałe regiony, w przypadku zadowalającej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, będą mogły zostać uznane za urzędowo wolne w:

- 2016 r. - 9 regionów,

- 2017 r. - 10 regionów,

- 2018 r. - 6 regionów.

W regionach wolnych prowadzone jest stałe monitorowanie choroby, a w przypadku stwierdzenia zakażenia w stadzie dokonuje się eliminacji zwierząt zakażonych.