Konferencja Alltech Mycotoxin Management Blitz odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2015 w EXPO-ŁÓDŹ przy ul. Politechniki 4 (SALA A i B, POZIOM II) w Łodzi.

Konferencja Alltech Mycotoxin Blitz składa się z 4 paneli:

22.04.15 - 10:30-15:00 PANEL DLA PRODUCENTÓW PASZ

Ta część przeznaczona jest dla szefów produktu, sprzedawców i doradców klienta, osób odpowiedzialnych za zakup surowców, osób odpowiedzialnych za jakość, technologów, specjalistów PR, osób obsługujących reklamacje.

23.04.15, 10:00-14:00 PANEL DLA HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO

Ta część przeznaczona jest dla właścicieli ferm, zootechników, osób przygotowujących pasze oraz agronomów, dojarzy oraz przetwórców mleka.

23.04.15, 12:00 -15:00 PANEL DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Ta część przeznaczona jest dla właścicieli ferm, zootechników, osób kupujących materiały paszowe i przygotowujących pasze, osób zajmujących się inseminacją i obsługą zwierząt, osób odpowiedzialnych za uprawę i zbiór zbóż.

24.04.15, 12:00-17:00 PANEL DLA LEKARZY WETERYNARII

Spotkanie jest dedykowane głównie dla lekarzy zajmujących się bydłem i trzodą chlewną.

Prelegenci:

lek. wet. JACEK NĘDZA - ukończył SGGW na wydziale Weterynarii w Warszawie. W 1995 roku odbył 3 miesięczny staż w Wisconsin, USA, którego kierunkiem był rozród oraz zastosowanie embriotransferu w hodowli bydła. Dwa lata później uczestniczył w szkoleniu prowadzonym w Irlandii przez wiodącego międzynarodowego specjalistę ds. rozrodu bydła doktora Dana Ryan'a, podczas którego zgłębił temat diagnostyki ultrasonograficznej układu rozrodczego krów. Brał również udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę CogentUK w Wielkiej Brytanii, gdzie nabył wiedzę na temat technologii nasienia seksowanego. Jako wicedyrektor Top Farms Głubczyce aktywnie uczestniczył we wdrażaniu tej technologii na polskich fermach. Obecnie prowadzi własną praktykę weterynaryjną, przeprowadza kursy dla przyszłych inseminatorów oraz współpracuje z kilkunastoma dużymi hodowlami bydła i ośrodkami zarodowymi.

lek. wet. MICHAŁ BAJKOWSKI - ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2012 roku ukończył kurs specjalizacyjny z zakresu chorób trzody chlewnej. Obecnie prowadzi własną praktykę weterynaryjną oraz udziela wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania produkcją i chorób trzody chlewnej.