Do końca stycznia producenci trzody z obszarów objętych strefami ASF, utrzymujących przynajmniej 300 świń mogą starać się o przyznanie wsparcia na dostosowanie swoich gospodarstw do wymogów bioasekuracji. Mowa tu o takich inwestycjach jak ogrodzenie fermy, czy budowa lub modernizacja niecki dezynfekcyjnej.

Czytaj również: Ogrodzenia lub niecki na terenach ASF z dofinansowaniem z PROW

Pomoc dotyczy rolników z obszaru wszystkich stref ASF (strefy: żółta, czerwona, niebieska) wyznaczonych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (nr 2017/2411 z dnia 20 grudnia).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może dofinansować do 80 proc. kosztów przeprowadzenia wspomnianych inwestycji, przy czym maksymalna kwota pomocy w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 nie może przekroczyć 100 tys. zł. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć najpóźniej 31 stycznia w oddziale regionalnym ARiMR. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpić ma nie później, niż po upływie 40 dni od upłynięcia terminu przyjmowania wniosków. Więcej informacji na temat znaleźć można na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!