Niezwykle ważna jest obserwacja zwierząt i jak najszybsze podejmowanie leczenia. Zwlekanie z podjęciem interwencji lekarskiej może prowadzić do rozwoju wstępującego zapalenia, które obejmie swoim zasięgiem nerki. Wtedy najczęściej rokowanie jest ostrożne, gdyż nawet wyleczenie danego procesu zapalnego nie zagwarantuje nam, iż zwierzę nie będzie miało nawrotów choroby przy każdym kolejnym porodzie i laktacji. Informację o przebytej i zdiagnozowanej infekcji układu moczowego należy wpisać w karcie lochy, aby mieć to na uwadze w kolejnych cyklach.

BADANIE MOCZU

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą diagnostyczną zakażeń układu moczowego jest badanie moczu. Najpierw określamy kolor i zapach moczu. Dzięki paskom diagnostycznym niezwykle szybko poznamy również jego pH. Wartością graniczną jest dla nas pH 7. Ponieważ zakwaszanie moczu jest rzeczą, którą możemy stosować jako profilaktykę zakażeń układu moczowego, warto sięgać po preparaty zakwaszające. W praktyce często stosuje się duże dawki witaminy C lub zakwaszacze. Jest to metoda jak najbardziej polecana, gdyż niewielkim kosztem możemy zadbać o zdrowotność układu moczowego. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów deklarujących zakwaszanie moczu. Na nasze szczęście, dzięki paskom diagnostycznym łatwo i tanio możemy weryfikować obietnice producentów. Wracając do ogólnego badania moczu − w przypadkach, które budzą nasze wątpliwości, warto dostarczyć próbkę moczu do laboratorium w celu wykonania bardziej szczegółowych badań, między innymi wykonania badań bakteriologicznych i antybiogramu. Tak jak w przypadku wszystkich jednostek chorobowych, tylko leczenie dobrze dobranym antybiotykiem jest skuteczne. Najczęściej stosowanymi antybiotykami są tetracykliny czy penicyliny. Pamiętajmy, aby nie stosować antybiotyków bez porozumienia z lekarzem weterynarii, gdyż niektóre leki nie mogą być podawane razem z preparatami zakwaszającymi mocz (ryzyko krystalizacji). W zależności od stanu zwierzęcia należy włączyć leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Pamiętajmy jednak, iż infekcje układu moczowego mają tendencje do nawrotów i tylko uzupełnienie terapii poprawą warunków środowiskowych może cokolwiek pomóc.

Podobał się artykuł? Podziel się!