Według danych naszego Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego zmiana wzoru spowoduje wzrost zawartości mięsa w tuszy o 1–2 proc., co potwierdziły też ostatnie badania rumuńskie. Dlatego też zachodzi potrzeba uaktualnienia równań regresji dla urządzeń stosowanych w Polsce. Potrzeba ta wynika również z faktu, że upłynęło już 5 lat od ostatniego testowania urządzeń. W tym czasie poziom mięsności świń zwiększył się w Polsce z  50 do 54 proc.

Skąd się wziął?  System EUROP został wprowadzony w roku 1984 wraz z wydaniem Rozporządzenia Rady EWG nr 3220/84 (ustalającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych) oraz z późniejszymi jego zmianami. Poszczególne kraje członkowskie sukcesywnie wdrażały postanowienia powyższych rozporządzeń. W kolejnych dokumentach,  w Rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2967/85 oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 3127/94 określono szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych i sposobu testowania urządzeń do oceny zawartości mięsa, zwanych choirometrami.

Autor pracuje w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie, Dział Surowcowo-Inżynieryjny w Poznaniu

Źródło: "Farmer" 03/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!