Nowy projekt Ministra Rolnictwa wprowadza zmiany do Rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 711) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (strefa żółta), objętym ograniczeniami(strefa czerwona) oraz na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) „zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie”.

Uregulowane zostają również kwestie dotyczące przemieszczania świń do natychmiastowego uboju. Ubój w zakładach mięsnych dopuszczony będzie jedynie na koniec dnia uboju, w którym nie prowadzi się już następnie uboju żadnych innych świń. Nowe obostrzenie ma na celu zmniejszenie ryzyka ewentualnego skażenia wirusem partii mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszarów wolnych od afrykańskiego pomoru świń.

Dodatkowo nowy projekt nakłada na rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsnego położone na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, określonych zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ograniczenia w zakresie produkcji i dystrybucji wieprzowiny, surowych, wieprzowych wyrobów mięsnych, wieprzowych produktów mięsnych oraz wszelkich innych produktów składających się z wieprzowiny lub ją zawierających, od którego będą możliwe odstępstwa od stosowania.

Ponadto doprecyzowany zostanie przepis mówiący, że na terenie całej Polski obowiązuje zakaz używania w chowie i hodowli świń zielonki, ziaren lub słomy pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!