O potwierdzeniu wystąpienia pięćdziesiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

Pięćdziesiąty przypadek stanowią zwłoki padłego dzika, znalezione w pobliżu miejscowości Kruglany (gmina Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości ok. 3.5 km od granicy polsko - białoruskiej. Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 kwietnia 2015 r.) potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanych próbkach. Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

Wcześniej na terenie tej gminy nie odnotowywano żadnych przypadków ASF u dzików. Kuźnica znajduje się na terenie strefy zagrożonej, gdzie obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia weterynaryjne.

Ta gmina jest też jedną z sześciu, które Komisja Europejska wraz z początkiem kwietnia, przeniosła z części II do części III, które określają ryzyko szerzenia się ASF i w związku z tym nakładają na dane tereny odpowiednie ograniczenia weterynaryjne. Część III jest określana jako obszar, na którym obowiązują najbardziej rygorystyczne restrykcje. Podobnymi obostrzeniami jest objęta część IV, ale ona jest nadawana terenom, gdzie choroba stała się już endemiczna (w przypadku UE, dotyczy to wszystkich regionów Sardynii, we Włoszech).

Podobał się artykuł? Podziel się!