Produkcja zdrowych i dobrze rozwiniętych prosiąt może być działalnością przynoszącą korzyści hodowcom i producentom, szczególnie obecnie, kiedy ceny krajowych prosiąt o masie ciała 20 kg wynoszą od 200 do 240 zł netto. Warunkiem powodzenia w odchowie prosiąt jest niepopełnianie błędów w odchowie.

Krytycznymi okresami w życiu prosiąt są zarówno pierwszy tydzień życia, jak też okres 10-14 dni po odsadzeniu. W tych dwóch okresach bardzo duży wpływ na osiągane wyniki produkcyjne odgrywa masa ciała przy urodzeniu (wykres 1.). Prosięta o niskiej masie ciała przy urodzeniu (około 1 kg) nie są w stanie uzyskać w 4. tygodniu prawidłowej masy ciała, która zapewnia minimum problemów przy odsadzeniu. W pierwszym tygodniu życia prosiąt kluczową rolę odgrywa dostarczanie odpowiedniej ilości i jakości pokarmu (najpierw siary, a potem mleka) przez lochę. Po odsadzeniu o powodzeniu w odchowie zasadniczo decydują wartość odżywcza oraz jakość paszy dostarczanej prosiętom.

Przebieg procesów zachodzących w układzie pokarmowym zależny jest od zdolności trawienia składników paszy przez młode zwierzęta. Na przebieg procesów trawienia wpływa aktywność enzymów trawiennych. Aktywność ta zmienia się w kolejnych tygodniach życia prosiąt. Począwszy od 3. tygodnia życia aktywność laktazy, enzymu trawiącego laktozę pochodzącą z mleka matki, znacząco maleje. Pod koniec 4. tygodnia aktywność ta jest o około połowę niższa w porównaniu do szczytowego okresu przypadającego na 2. tydzień życia (wykres 2.). W 4. tygodniu życia aktywność lipazy, która trawi tłuszcze, jest jeszcze stosunkowo słaba. Aktywność proteaz trawiących białka oraz amylazy rozkładającej cukry, w tym głównie skrobię, oraz maltazy trawiącej węglowodany złożone zwiększa się znacząco od 4. tygodnia życia.

Podawanie paszy, która zawiera składniki łatwostrawne, oraz różnego rodzaju dodatków korzystnie wpływających na procesy trawienia i środowisko układu pokarmowego, pozwala zachować dobry stan zdrowotny oraz uzyskać wysokie tempo wzrostu prosiąt.

ZBYT WYSOKI POZIOM BIAŁKA