Według obecnych zaleceń, prosięta powinny rozpocząć pobieranie pierwszej paszy stałej już pod koniec pierwszego tygodnia życia. Tak wczesne wprowadzenie mieszanki treściwej stymuluje rozwój przewodu pokarmowego, i zwiększa masę odsadzeniową prosiąt. Dzięki temu zmniejszone zostaje ryzyko wystąpienia biegunek po odsadzeniu prosiąt od lochy. Pamiętajmy jednak, że pasza ta musi być przygotowana z komponentów które są dobrze wykorzystywane przez kilkudniowe prosięta. Spośród surowców wysokobiałkowych, w składzie mieszanek paszowych dla starszych zwierząt na ogół dominuje poekstrakcyjna śruta sojowa. O ile surowiec ten sprawdza się w przypadku pasz odsadzeniowych czy mieszanek dla warchlaków, w paszach przeznaczonych na początkowy okres życia, jej udział nie powinien przekraczać 10 proc. Bierze się to z fakt, że śruta sojowa zawiera w swoim składzie białka alergenne, które u osesków mogą wywoływać biegunki. Dlatego też, chcąc rozpocząć dokarmianie prosiąt, należy się zastanowić jakie pasze wysokobiałkowe zastosować w ich żywieniu.

Według najnowszych norm żywienia świń, w zależności od potencjału wzrostowego, prosięta potrzebują od 90 do 110 g białka ogólnego dziennie. W przeliczeniu na ilość pobieranej paszy, koncentracja tego składnika w mieszance powinna wynosić 200-210 g/kg. 10 proc. zawartość śruty sojowej, wprowadza do kilograma mieszanki, około 45 g białka. Znaczna część białka pochodzi także ze zbóż stanowiących znaczny procent mieszanki. Niezbędny jest jednak dodatek innych pasz wysokobiałkowych. W żywieniu prosiąt doskonałym dodatkiem jest suszona plazma krwi, która oprócz znacznej zawartości białka (około 70 proc.) jest także źródłem odporności. Obecne w osoczu immunoglobuliny dzięki procesowi suszenia rozpyłowego nie tracą swoich właściwości i wspomagają rozwijający się dopiero układ immunologiczny prosiąt. Dobrym źródłem białka, jest też np. mączka rybna. Pasze te są bogate w aminokwasy egzogenne niezbędne do prawidłowego wzrostu prosiąt.

Część białka może pochodzić również z produktów pochodzenia mlecznego, takich jak mleko w proszku czy serwatka w proszku. Surowce to, są wprawdzie uboższe w białko niż mączki zwierzęce, białko to jest jednak dobrze wykorzystywane przez prosięta. Dodatkowo, pasze wyprodukowane z mleka zawierają duże ilości laktozy. Cukier ten jest doskonale trawionym źródłem energii dla prosiąt.