Biegunka powoduje dużą utratę wody z organizmu i często prowadzi do zmian chorobowych. Jej wystąpienie wskazuje, że nastąpiły jakieś zaburzenia w prawidłowym trawieniu. Zawartość wody w kale zdrowych prosiąt waha się w granicach 70–80 proc., zaś przy wystąpieniu biegunki może wzrosnąć nawet do 95 proc. Nadmierna utrata wody może przyczyniać się do odwodnienia organizmu i spadku odporności, a w konsekwencji do upadków zwierząt.

Skąd się bierze?

Czynników wywołujących biegunki jest bardzo wiele, ale można umownie podzielić je na dwie grupy:

  • drobnoustroje i toksyczne substancje,
  • błędy popełniane w sposobie żywienia prosiąt i zaniedbania warunków środowiska, w których bytują zwierzęta.

W jelicie cienkim wchłanianie składników pokarmowych odbywa się poprzez błonę śluzową, która ma kształt kosmków. Dzięki takiej strukturze powierzchnia wchłaniania jest bardzo duża. Układając program żywieniowy dla prosiąt, trzeba więc mieć na uwadze utrzymanie odpowiednich warunków w środowisku jelita, tak aby równocześnie zapobiegać niszczeniu struktur kosmków. Tylko zdrowy nabłonek jelitowy wykazuje prawidłową zdolność wchłaniania, a więc i dostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.

Biegunka u prosiąt

Autor: R.Leroch

Drobnoustroje poprzez uszkodzenie kosmków jelitowych w odcinku jelita cienkiego przyspieszają znacznie podziały komórek w obrębie krypt jelitowych, co prowadzi do złuszczania się nabłonka jelitowego. Zjawisko to utrudnia wchłanianie składników odżywczych. U zdrowych prosiąt wymiana nabłonka jelitowego odbywa się co 3–4 dni, zaś biegunki przyspieszają ten proces i komórki nabłonka jelita nie uczestniczą już wtedy w procesach trawiennych. Nie osiągają też pełnej dojrzałości i stąd nie mogą spełniać swoich podstawowych funkcji.