Potrzeby pokarmowe rosnących zwierząt zostały precyzyjnie zdefiniowane w aktualnych normach żywienia świń. Jeśli rezultaty tuczu mają być zgodne z oczekiwaniami producenta, to dzienne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe dostarczane w pasz, musi być w pełni pokryte.

Tylko wtedy zwierzęta mają możliwość przeznaczenia składników paszy na realizowane w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeb bytowych, a następnie w drugiej kolejności potrzeb związanych z produkcją.

Pełnowartościowa mieszanka powinna dostarczyć niezbędną ilość energii, białka, aminokwasów, składników mineralnych oraz witamin. Wysokość zapotrzebowania na składniki pokarmowe zależna jest od masy ciała zwierząt oraz zdolności odkładania białka w przyroście masy ciała. Współczesne świnie, charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie dziennych przyrostów masy ciała oraz wybitną mięsnością, wymagają precyzyjnego żywienia. Niedobór składników pokarmowych, dostępnych w dziennej dawce, powoduje utratę przyrostów oraz pogarsza wykorzystanie paszy. Nadmiar składników w dziennej dawce jest również niekorzystny, gdyż zwiększa obciążenie procesami metabolicznymi i jednocześnie powoduje zwiększenie kosztów produkcji.

Efekty w tuczu poniżej oczekiwań - czy zawsze winna pasza?

W sytuacji kiedy u świń rosnących przyrosty dzienne, a także mięsność, są niższe od oczekiwanych, jedną z przyczyn może być zbyt niski poziom m.in. energii, białka, aminokwasów, czyli składników odżywczych paszy. W takiej sytuacji należy przesłać próbkę paszy do analizy chemicznej w laboratorium, a wynik badania zawartości składników mieszanki będzie można porównać z normami żywieniowymi dla danej kategorii zwierząt. W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne według Rozporządzenia Komisji UE nr 939/2010 tolerancje zawartości składników w materiałach paszowych lub mieszankach paszowych.

Jednak nie zawsze powodem słabych wyników w tuczu jest pasza. W pierwszej kolejności wykluczyć należy występowanie schorzeń o charakterze przewlekłym, jakże często występujących u świń, a związanych z stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych. Postać przewlekła zespołu oddechowego świń jest powodem zmniejszenia przyrostów dziennych i pogorszenia wykorzystania paszy o 0,1-0,3 kg, a przez to tucz wydłuża się o 1 do 4 tygodni.