- Na wysokość krajowych cen skupu żywca wieprzowego w prognozowanym okresie będą miały wpływ przede wszystkim ceny wieprzowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro - napisano w kwartalnej prognozie ARR.

Jak zaznaczają eksperci, ze względu na spadek produkcji trzody chlewnej w Polsce i w UE, podaż wieprzowiny w 2013 r. może być nieco mniejsza niż w 2012 r. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna oraz wzrost zainteresowania konsumentów tańszymi gatunkami mięsa, zwłaszcza kurczakami, prawdopodobnie spowodują, że w 2013 r. unijne ceny wieprzowiny nie będą istotnie wyższe od wysokich cen w roku poprzednim.

Według nich, cena skupu żywca wieprzowego w naszym kraju w czerwcu br. będzie kształtowała się na poziomie 5,4-5,7 zł za kg, a we wrześniu - 5,6-6 zł/kg. W przedostatnim tygodniu marca 2013 r. ceny skupu żywca wieprzowego ukształtowały się na poziomie 5,33 zł/kg, czyli o 2 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej i o 4 proc. wyższym niż przed rokiem.

Niekorzystne warunki ekonomiczne chowu trzody chlewnej spowodowały spadek produkcji świń. Jak podał GUS, w końcu listopada 2012 r. pogłowie trzody wyniosło 11,1 mln sztuk - to o 14,8 proc. mniej niż przed rokiem i o prawie 25 proc. mniej niż dwa lata wcześniej. Szacuje się, że w 2012 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego była o 10 proc. niższa niż rok wcześniej. W opinii ekspertów, w 2013 r. nastąpi dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej, jak również krajowej produkcji żywca wieprzowego.

Mniejsza krajowa podaż wieprzowiny oraz drogi import przyczyniły się do wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego w Polsce. W 2012 r. ceny te były o 10 proc. wyższe niż w 2011 r. W styczniu - lutym br. ceny detaliczne wieprzowiny były o 2 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2012 r.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej szacuje, że z powodu wysokich cen mięsa wieprzowego jego konsumpcja w 2012 r. mogła spaść do poziomu ok. 40 kg na mieszkańca wobec 42,5 kg na mieszkańca w 2011 r. W związku z brakiem perspektyw na znaczący spadek cen detalicznych wieprzowiny, w tym roku jej spożycie może spaść do 39 kg na mieszkańca.

Podobał się artykuł? Podziel się!