Na przełomie kwietnia i maja średnia cena żywca wieprzowego w klasie E wynosiła w Unii Europejskiej 1,43 euro/ kg. W Polsce za kilogram tuczników wbc w klasie płacono 1,48 euro/kg (5 zł/kg po kursie euro = 3,43 zł). Już tradycyjnie najniższe ceny wieprzowiny są w Danii. Tamtejsi producenci otrzymują za kilogram żywca 1,24 euro. Najdroższa wieprzowina jest w Rumunii (1,65 euro/kg).

Ceny półtusz wieprzowych w klasie w UE
(ceny rynkowe zbierane przez Komisję Europejską)

EUR / 100 Kg

 

14-04-08

20-04-08

21-04-08

27-04-08

Belgia

133,00

133,50

Bułgaria

175,22

175,63

Czechy

156,46

154,94

Dania

128,28

124,49

Niemcy

144,93

148,82

Estonia

148,85

148,56

Grecja

154,14

153,21

Hiszpania

152,98

152,22

Francja