Takie rozważania są spowodowane raportem Agencji Ochrony Środowiska Uniwersytetu w Aarhus, który wskazał na zwiększoną koncentrację miedzi i cynku w glebach, na które była wylewana gnojowica.

Dla Duńczyków jest to powód do wnioskowania do obniżenia dopuszczalnych zawartości cynku w paszach. Ten ostatnio w 2003 r. został zredukowany z poziomu 250 mg/kg paszy do obowiązujących 150 mg/kg paszy. Jak na razie tamtejsi naukowcy zamierzają wdrożyć badania na szerszą skalę nad zawartością cynku i miedzi w duńskich glebach.

Związki cynku w żywieniu zwierząt mogą być wykorzystywane do regulacji składu populacji mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym świń i ograniczać przy tym występowanie biegunek.

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej - w praktyce żywienia trzody chlewnej stosuje się dodatek cynku dla prosiąt w wieku 28-42 dni w ilości 150 mg/kg paszy przez ok. 14 dni odchowu. Obecny dopuszczalny poziom koncentracji cynku wynoszący 150 mg Zn/kg paszy jest zdecydowanie poniżej maksymalnej tolerancji dla zwierząt wynoszącej 500 mg Zn/kg s.m. paszy ustalonej przez NRC (2005) - raport [EFSA Journal 2014; 12(5): 3668].

Cynk, w organizmie uczestniczy w przemianie tłuszczu, białek, kwasów nukleinowych. Jest składnikiem wielu enzymów, a także insuliny, hormonu trzustki. Niedobór tego pierwiastka poprzez zaburzenia w przemianie kwasów nukleinowych i białek prowadzi do spowolnienia tempa wzrostu, spowolnienia gojenia się ran, problemy w rozrodzie zwierząt i gorsze pobranie paszy poprzez obniżenie apetytu zwierząt.

Górny poziom tolerancji zawartości cynku w pożywieniu dla dorosłego człowieka (19+ lat) wynosi 40 mg (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 2001). W raporcie [EFSA Journal 2014; 12(5): 3668] czytamy, że dorosły mężczyzna konsumuje dziennie średnio 11,6 mg cynku, a kobieta 9,1 mg cynku. Redukcja zawartości cynku do 100 mg/kg paszy nie ma więc żadnego znaczenia dla zdrowia ludzi.

Ostatnie konkluzje z panelu FEEDAP dowodzą, że zawartość cynku w ilości 150 mg/ kg paszy nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla środowiska, a szczególności dla gleby (EFSA FEEDAP Panel, 2012 a, b, c, d). Nie ma także żadnych dowodów naukowych potwierdzających, że dodatkowy cynk wydalany przez zwierzęta powoduje zanieczyszczenie wód powierzchniowych, czy gruntowych.