Serwatka nieprzetworzona to produkt o wysokiej zawartości wody ok. 94 proc. Mimo tego ten produkt uboczny jest złożoną mieszaniną wielu wartościowych składników: białek, laktozy, związków wapnia i fosforu, kwasów organicznych i witamin. Do serwatki przechodzi od 50 do 60 proc. suchej masy mleka w tym prawie cała laktoza, bo aż 96 proc. W serwatce znajdziemy również większość białek serwatkowych albumin i globulin , które przechodzą prawie w całości z mleka (ok. 95 proc. białek migruje).

Dlatego serwatka jest świetnym komponentem do paszy dla świń w systemie żywienia na mokro. Zalecenia żywieniowe dla tuczu serwatkowego mówią o tym, że dobre wyniki w przyrostach zwierzęta uzyskują, gdy w dziennej dawce pokarmowej znajduje się ok. 15 kg serwatki, a w końcowej fazie tuczu wielkość ta jest zmniejszana.

Chcąc żywić świnie na mokro warto wcześniej zadbać o komponenty paszowe, które pozwolą nam na efektywne wykorzystanie systemu żywienia, a przede wszystkim sprawią, że koszt żywienia tuczników stanie się niższy.

Cena nieprzetworzonej serwatki to około 2 gr/t, do tego w zależności od umowy pomiędzy stronami zazwyczaj koszty transportu serwatki ponosi kupujący.

Dlatego spytaliśmy się sześciu, różnych spółdzielni mleczarskich jaka jest dostępność nieprzetworzonej serwatki w ich zakładach.

Pytanie skierowaliśmy do następujących spółdzielni: Ryki, Łowicz, Mlekovita, Garwolin, Piątnica i Krasnystaw.

We wszystkich podmiotach usłyszeliśmy to samo, że - serwatka w nieprzetworzonej formie nie była lub nie jest już sprzedawana. Głównym powodem braku nieprzetworzonej serwatki w ofercie zakładów było wdrożenie w mleczarniach technologii przetwarzania tego produktu ubocznego. Serwatka jest przetwarzana do formy bardziej zagęszczonej i następnie sprzedawana (około 16 -18 proc. s.m.), lub też całkowicie suszona i sprzedawana w tej formie odwodnionej min. 95 proc. s.m.

Jak się dowiedzieliśmy w działach handlu poszczególnych mleczarni, sprzedaż nieprzetworzonej serwatki jest dla większości mleczarni nieopłacalna. - Chodzi tu głównie o pokrycie kosztów transportu do rolnika, które są wysokie. Bardziej opłaca się sprzedaż suszonej serwatki - usłyszeliśmy w SM Łowicz.