Salmonelloza jest jedną z groźniejszych chorób trzody chlewnej. Jej szkodliwość objawia się na kilku płaszczyznach. Pierwszym, najbardziej dotkliwym skutkiem występowania w stadzie choroby, jest podwyższony odsetek upadków, którego efektem jest pogorszenie dochodowości produkcji. Na tym jednak szkodliwość salmonellozy się nie kończy. U wielu osobników w stadzie nie dochodzi do rozwinięcia się postaci klinicznej choroby, nosicielstwo choroby zwiększa jednak ryzyko skażenia półtusz drobnoustrojami. Jednocześnie u nosicieli w każdym momencie może rozwinąć się kliniczna postać choroby. Bezdyskusyjne jest to, że salmonelloza stanowi źródło dużych strat dla producentów trzody, może przy tym okazać się także groźna dla zdrowia człowieka. Warto zatem zastanowić się, jak rozpoznać objawy salomellozy w stadzie, a przede wszystkim, jak zapobiegać występowaniu choroby.

OBJAWY SALMONELLOZY

Drobnoustroje z rodzaju Salmonella występują praktycznie w każdym miejscu na świecie. Różne serowary bakterii wyspecjalizowały się w infekcji różnych gatunków zwierząt. W przypadku trzody chlewnej największe znaczenie ma Salmonella choleraesuis, w mniejszym stopniu także Salmonella typhimurium. Są to bakterie gramm ujemne, rozwijające się w warunkach tlenowych.

Do stada drobnoustroje mogą zostać wprowadzone na różne sposoby: poprzez zanieczyszczoną karmę lub ściółkę, zanieczyszczone kałem narzędzia czy przez kontakt z gryzoniami. Obecnie do zakażeń dochodzi jednak najczęściej poprzez wprowadzenie do obiektu zwierząt będących nosicielami bakterii.

Salmonelloza może mieć dwojaki przebieg - postać posocznicową i jelitową. Posocznicową charakteryzują takie objawy kliniczne, jak: wysoka temperatura ciała (pow. 41oC), apatia, brak apetytu. W zaawansowanej postaci dochodzi również do zasinienia skóry uszu, głowy i karku (fot.). Posocznicowej postaci salmonellozy towarzyszyć mogą niekiedy także objawy ze strony układu oddechowego: kaszel lub duszności. Po kilku dniach od pojawienia się pierwszych objawów można także zaobserwować wystąpienie żółtej, wodnistej biegunki (fot.).

Posocznicowa postać choroby dotyka zazwyczaj najczęściej warchlaki lub tuczniki w początkowej fazie tuczu. Po kilku dniach od pojawienia się biegunki dochodzi zazwyczaj do zgonu zwierzęcia.