Bakterie z rodzaju Clostridium odpowiedzialne są za znaczną część upadków zwierząt w okresie tuczu. Dotyczy to zwłaszcza stad prowadzonych w cyklu otwartym, w oparciu o warchlaki pochodzące z importu. Sama bakteria powszechnie występuje w przewodzie pokarmowym zwierząt i często nie wywołuje żadnych objawów chorobowych. W pewnych okolicznościach produkuje jednak znaczne ilości toksyn, które po przedostaniu do organizmu zwierząt wywoływać mogą bardzo groźne następstwa. Jednym z nich są nagłe upadki zwierząt będące następstwem enterotoksemii (zatrucia toksynami bakteryjnymi). W większości tuczarni zdarzają się sytuacje, gdzie przy porannym obrządku znajdowane jest jedno lub kilka padłych zwierząt, które jeszcze wieczorem nie wykazywały żadnych oznak chorobowych. Jeżeli u padłych zwierząt stwierdzimy silne wzdęcie brzucha, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy podejrzewać, że za śmierć odpowiadają właśnie beztlenowce. Najczęściej za nagłe upadki tuczników odpowiadają bakterie z gatunku Clostridum Perfringens typu A.

Straty w tuczu generowane wyżej opisanym zjawiskiem mogą być bardzo dotkliwe. Zwłaszcza że upadki dotyczą zwykle dużych, silnych i intensywnie rosnących sztuk. Pytanie nasuwa się zatem samo. W jaki sposób możemy chronić zwierzęta przed upadkami wywołanymi przez beztlenowce?

GRUNT TO RACJONALNE ŻYWIENIE

Jako najważniejszy czynnik sprzyjający występowaniu upadków wywołanych przez beztlenowce wymienia się błędy lub zaniedbania związane z żywieniem zwierząt. Występowanie omówionego problemu często wiąże się ze stosowaniem w paszy tzw. czarnych śrut, czyli poekstrakcyjnej śruty rzepakowej lub słonecznikowej. Sam fakt oddziaływania omówionych surowców na ryzyko zachorowania jest bezdyskusyjny. Lekarze weterynarii nie są jednak jednomyślni, jeśli chodzi o dopuszczalne dawki tej paszy w żywieniu świń. Część specjalistów postuluje, aby w stadach, w których występują problemy z beztlenowcami, całkowicie zrezygnować ze stosowania śruty słonecznikowej czy rzepakowej. Niektórzy lekarze zapewniają jednak, że przy zachowaniu rozsądnego (8-10 proc.) udziału czarnych śrut w paszach, beztlenowce nie są problemem. Jaka jest prawda? Na to pytanie producenci muszą odpowiedzieć sobie sami.

Ewentualne wycofanie z diety tuczników wspomnianych surowców to niejedyny czynnik pozwalający na ograniczenie ryzyka występowania upadków wywołanych przez beztlenowce. Za pomocą specyficznych dodatków paszowych możemy skutecznie wpływać bowiem na skład mikroflory przewodu pokarmowego, a co za tym idzie - ograniczyć liczebność szkodliwych drobnoustrojów. Mowa tu przede wszystkim o odpowiednim zakwaszeniu paszy (bądź wody) oraz zastosowaniu dodatków probiotycznych. Zakwaszenie treści przewodu pokarmowego hamuje namnażanie patogenów, a dodatek probiotyku sprzyja zasiedlaniu wnętrza przewodu pokarmowego przez symbiotyczne bakterie, co odbywa się kosztem drobnoustrojów patogennych. Dbać należy również o optymalny poziom włókna pokarmowego w paszy, które przeciwdziała zaleganiu mas kałowych