Prawidłowe zarządzanie stadem obejmuje szereg zagadnień, począwszy od prawidłowo przeprowadzanego remontu stada, żywienia, zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, wentylacja), przestrzegania reżimu sani-tarno-higieniczny, aż po prawidłowe kierowanie rozrodem. Ostatni wymieniony element jest najważniejszy z punktu widzenia ekonomiki produkcji. Od tego, ile prosiąt urodzi nam maciora, ile wykarmi i ile odsadzimy, zależy finansowe powodzenie naszej produkcji. Aby zapanować nad ogólnym chaosem wśród macior, który na pewno by się pojawił, gdybyśmy pozostawili je samym sobie, warto wprowadzić sprawdzone, trzytygodniowe cykle produkcyjne.

Okres między jedną a kolejną rują nazywamy cyklem rujowym. Pamiętamy, iż fizjologiczny cykl rujowy u lochy trwa około 21 dni (w praktyce między 18-24 dni). Następujące po sobie procesy podlegające regulacjom hormonalnym są cykliczne. Pierwszy dzień rui jest zerowym dniem cyklu. Pęcherzyk jajnikowy jest w stanie przedowulacyjnym. W 1-2. dniu cyklu dochodzi do owulacji i wytworzenia ciałka żółtego. Następnie mamy do czynienia z fazą luteolizy (okres poru-jowy i międzyrujowy) oraz fazą końcową - pęcherzykową (okres przedru-jowy i ruja). To właśnie te trzy fizjologiczne tygodnie powodują, iż przy pełnym zrozumieniu tematu, jesteśmy w stanie wprowadzić nasze zwierzęta w trzytygodniowy cykl produkcyjny.

ZALETY

Największą zaletą jest posiadanie macior proszących się w tym samym czasie, odsadzanie w danym momencie zbliżonej liczby prosiąt, kolejne krycie takiej samej liczby macior. Zaletą jest również "porządek" na warchlakarni i tuczarni, gdyż grupy tworzone są po odsadzeniu i przenoszone na kolejny sektory bez konieczności ponownego łączenia zwierząt. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko wystąpienia kanibalizmu czy walk o ustalenie hierarchii, a w związku z tym mniejsze ryzyko urazów czy uszkodzeń ciała. Cykl trzytygodniowy przy całej swej płynności daje nam w efekcie końcowym stały dochód, w związku z regularnymi i przewidywalnymi odstawieniami tuczników do rzeźni.

Nie sposób również przecenić możliwości stosowania zasady "całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste", które w przypadku stosowania cykli trzytygodniowych jest niemal obligatoryjne. To z kolei pozwala nam w pełni wyczyścić i wydezynfekować całe sektory, tak aby były idealnie przygotowane do przyjęcia nowych zwierząt. Pamiętamy bowiem, iż tylko prawidłowo i regularnie przeprowadzana dezynfekcja może uchronić nas przed rozwojem chorób czy przenoszeniem ich na różne sektory.