Antonio Tavares z Portugalii został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca. Przewodniczący powiedział, że grupa robocza zrobi wszystko co w jej mocy, by doprowadzić do podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny, który poważnie ucierpiał z powodu rosyjskiego embargo.

Grupa robocza uznała za krok we właściwym kierunku decyzję KE dotyczącą uruchomienia tymczasowego prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego, by złagodzić trudną sytuację rynkową w perspektywie krótkoterminowej. Niemniej jednak najmocniej dotknięte rosyjskim embargiem (tłuszcz i smalec) powinny także zostać objęte tym programem.

Ponadto program powinien umożliwić podmiotom wycofanie produktów z

prywatnego przechowywania w momencie poprawy warunków rynkowych.

Grupa robocza omówiła i przedstawiła KE także alternatywy dla prywatnego

przechowywania. Szczególne znaczenie ma znalezienie nowych rynków zbytu

produktów i zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych i innych niepotrzebnych utrudnień w handlu, by nie dopuścić do ponownego spadku cen, gdy mięso trafi ponownie na rynek.

Przewodniczący podkreślił, że należy usunąć produkty o niskiej wartości, które aktualnie są przechowywane i które nie nadają się już do spożycia. Będzie on również przewodniczył pracom grupy roboczej w zakresie opracowania nowej wspólnej strategii dobrostanu zwierząt i zastanowi się, jak można pozwolić producentom na uzyskanie wyższych cen lub dopłat za ich produkty za stosowanie się do wysokich norm dobrostanu. Ponadto, grupa robocza będzie działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności i zrównoważenia sektora poprzez intensyfikację badań naukowych i innowacji, w szczególności w technik rolnictwa precyzyjnego stosowanych w hodowli.

Copa-Cogeca położyła także nacisk na znaczenie negocjacji UE-Japonia, które są priorytetem unijnego łańcucha rolno-spożywczego. Koniecznie jest też upewnienie się, że unijne przedsiębiorstwa nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem ich konkurentów z negocjacji trans-atlantyckich (TTIP).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!