Ćwiczenia rozpoczęły się 30 września, potrwają do 4 października 2013 r. Działania obejmują trzy województwa: lubelskie, mazowieckie i lubuskie.
Główny cel to sprawdzenie funkcjonalności  rozwiązań organizacyjnych, które obowiązywałyby na wypadek wystąpienia ogniska ASF na terenie Polski.

Dodatkowo jest to bardzo dobra okazja do przećwiczenia procedur i współpracy pomiędzy różnymi jednostkami władz i służb odpowiedzialnych za szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia tej choroby zakaźnej.

W trakcie ćwiczeń zostaną sprawdzone m.in. obieg informacji w sytuacji zagrożenia epizootią, prowadzenie polityki informacyjnej przez podmioty zaangażowane  oraz koordynacja polityki informacyjnej przez instytucję wiodącą w sytuacji kryzysowej.

W ciągu tych pięciu dni ćwiczeń zidentyfikowane zostaną ewentualne braki w procedurach, luki prawne, dobre praktyki do upowszechniania, a także zostaną oszacowane prawdopodobne straty m.in. finansowe powstałe w wyniku epizootii.

Ćwiczenia są prowadzone m.in. przez: Główny Inspektorat Weterynarii, odpowiednie oddziały terenowe Inspekcji Weterynaryjnej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Policję, Straż Pożarną, Polski Związek Łowiecki.

Szkolenie obejmuje również element scenariusza związany z ewentualnym wystąpienia ASF na terenie Polski i  oceną ryzyka przeniesienia choroby na obszar Niemiec. Dlatego w ćwiczeniach na szczeblu centralnym uczestniczą również niemieckie służby weterynaryjne. Podobał się artykuł? Podziel się!