Od kilku już lat popularność uprawy kukurydzy ziarnowej wzrasta w naszym kraju bardzo wyraźnie. W ciągu 5 lat, pomiędzy rokiem 2010 a 2015, krajowy areał uprawy tej rośliny uległ podwojeniu. W zeszłym roku na plantacje kukurydzy ziarnowej przeznaczono ok. 670 tys. ha. Choć w strukturze zasiewów zbóż kukurydza wciąż zajmuje odległe miejsce, wzrost powierzchni jej upraw jest najbardziej dynamiczny. Przyczyn gwałtownego wzrostu popularności uprawy kukurydzy na ziarno może być kilka. Z pewnością jest to roślina plonująca wyraźnie lepiej niż pozostałe gatunki zbóż. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r. średni plon kukurydzy ziarnowej wyniósł w tym czasie 65,9 dt/ha. Dla porównania: średni plon pszenicy wyniósł wówczas 49,7 dt/ha, a jęczmienia 40,2 dt/ha. Na wielu plantacjach osiągane są jednak znacznie wyższe plony niż wspomniany.

Nie należy także zapominać o postępie, jaki nastąpił w hodowli odmian kukurydzy. Osiągnięcie tak wysokich plonów jest możliwe dzięki uzyskaniu odmian dobrze radzących sobie w warunkach klimatycznych naszego kraju.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na popularność uprawy kukurydzy jest jednak wszechstronność jej zastosowania. Ziarno kukurydzy może być wykorzystane w przemyśle spożywczym (kasza, mąka), jako substrat do produkcji bioetanolu czy wreszcie jako cenna pasza dla zwierząt. O ile w żywieniu bydła elementarną rolę pełni kukurydza zbierana na zieloną masę, o tyle trudno sobie wyobrazić pasze dla drobiu (zwłaszcza kurcząt rzeźnych) bez udziału ziarna kukurydzy. Spadek ceny, a także popularyzacja instalacji płynnego żywienia spowodowały także wzrost zainteresowania producentów trzody chlewnej stosowaniem suszonego bądź kiszonego ziarna kukurydzy w żywieniu zwierząt.

DOBRA PASZA DLA ŚWIŃ

Choć pod względem botanicznym kukurydzę zalicza się do zbóż, pod wieloma względami różni się ona od tzw. zbóż podstawowych. Nie tylko w budowie morfologicznej czy wysokości plonu, lecz także w składzie chemicznym ziarna. Oczywiście, podstawową substancją zapasową, tak jak w przypadku innych zbóż, jest skrobia, jednak ziarniaki kukurydzy zawierają także pewne ilości

tłuszczu. Stanowi on ok. 4 proc. masy ziarna - dwa razy więcej niż w przypadku np. jęczmienia. W skład tłuszczu kukurydzianego wchodzą głównie wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

W porównaniu z innymi gatunkami zbóż kukurydza cechuje się natomiast niższą zawartością białka. Przeciętnie stanowi ono ok. 9 proc. masy ziarniaków. Dla porównania: ziarno pszenicy zawiera blisko 12 proc. tego składnika.