Nanotechnologia jest jedną z najmłodszych dziedzin nauki. Jej korzenie sięgają zaledwie końca lat 50. minionego stulecia. Pierwszym człowiekiem, który otwarcie mówił o możliwościach wynikających z miniaturyzacji, był znany noblista Richard P. Feynman, który w 1959 r. wygłosił referat zatytułowany "There’s Plenty Room at the Bottom". Przedstawił w nim potencjalne możliwości wynikające z zastosowania nanotechnologii. Początkowo trudno było dać wiarę tezom głoszonym przez Feynmana, jednak pod koniec lat 80. i w latach 90., głównie za sprawą rewolucji, jaka miała miejsce w elektronice, okazało się, że wiele z jego twierdzeń było całkowicie trafnych. Dziś nanocząstki wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia, takich jak medycyna, elektronika czy przemysł. Stopniowo wzrasta także zastosowanie nanocząstek metali w rolnictwie. Na rynku pojawia się coraz więcej nawozów zawierających składniki odżywcze w formie nanocząstek. Dostępne także są fungicydy oparte na nanomateriałach. Powoli, lecz konsekwentnie nanotechnologia puka również do drzwi produkcji zwierzęcej. Szczególnie duże znaczenie mają w tej dziedzinie nanocząstki srebra, które charakteryzuje silne działanie bakteriobójcze, a także, w mniejszym stopniu, właściwości przeciwgrzybiczne, antywirusowe i przeciwzapalne. W niniejszym tekście przedstawimy charakterystykę i właściwości owych cząstek, krótko też omówimy możliwości ich wykorzystania w produkcji zwierzęcej.

SREBRO Z POTENCJAŁEM

Nanotechnologię definiuje się jako zdolność poznania, wytworzenia i wykorzystania struktur, które ze względu na miniaturowe rozmiary posiadają pewne unikalne właściwości. Ogólna definicja przedstawia nanocząstkę jako jednostkę materii, której wymiary nie przekraczają 100 nm. Ich kształt jest silnie zróżnicowany. Mogą to być rurki o przekroju pięcio-, sześcio- czy ośmiokąta, różnokształtne płatki czy formy przestrzenne. Różne są także metody otrzymywania nanocząstek, można je jednak podzielić na dwie zasadnicze grupy: metody polegające na rozdrobnieniu materii oraz metody, w wyniku których nanocząstki powstają z pojedynczych atomów.